Contact Program functionare Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategii de dezvoltare
a municipiului Husi
Proiecte europene Monitorul Oficial Local

Primaria Husi

Administratia publica locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Achizitii publice
Serviciul Impozite si Taxe Locale
Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale

Servicii subordonate Consiliului Local
Directia de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Serviciul Public Local de Administare Cimitire Husi
Cresa Municipiului Husi
Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi

Organigrama Primariei Municipiului Husi

Consiliul Local al Municipiului Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Regulament Consiliul Local Husi (R.O.F.)
Dispozitii de convocare a Consiliul Local in sedinte
Hotarari aprobate
Procesele Verbale ale sedintelor C.L.M.H.
Minutele sedintelor C.L.M.H.
Rapoarte de activitate ale consilierilor locali

TELVERDESOLVIT - 0800672507, linie telefonica in sprijinul cetatenilor romani care isi desfasoara activitatea in strainatate. Pentru mai multe informatii dati link pe logo-ul de mai jos.Procedura - Relatia cu cetatenii

 


Centrul de Informare Europe Direct Vaslui


PRIMARIA MUNICIPIULUI HUSI

ANUNT IMPORTANT PRIVIND PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR
     Plata taxelor si impozitelor on-line fara autentificare
ANUNT privind modul de utilizare a platii online fara autentificare
 
ANUNT PUBLIC - privind declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 5 (cinci) autorizatii taxi.
ANUNT - privind acordarea tichetului social pe suport electronic
 
ACTIUNE ECOLOGIZARE MUNICIPIUL HUSI
ANUNT - privind Sesiunea de informare si clarificari pentru depunerea propunerilor de proiecte in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din bugetul Municipiului Husi, in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local - domeniul sport pentru anul 2022
ANUNT DE PARTICIPARE - privind depunerea propunerilor de proiecte in scopul atribuirii contractelor de finantare nerambursabila din bugetul Municipiului Husi, in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local - domeniul sport pentru anul 2022
 
ANUNT - pentru programari privind colectarea deseurilor de catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI
ANUNT - privind aducerea la cunostinta persoanelor fizice si juridice a tipurilor de deseuri care se colecteaza de catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI
ANUNT - campanie donare sange
ANUNT - privind luarea deciziei etapei de incadrare de catre APM Vaslui, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi, judetul Vaslui"
ANUNT - privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizare prin asfaltare strazi de interes local in Municipiul Husi, judetul Vaslui"

ANUNT INCHIDERE CENTRU VACCINARE HUSI

ANUNT - privind supunerea spre consultare publica a Metodologiei de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte depuse in cadrul Programului local pentru finantarea nerambursabila a activitatilor non-profit de interes local-domeniul Sport, pentru anul 2022, precum si a Ghidului Solicitantului pentru domeniul sport.

METODOLOGIA de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte - Anexe Metodologie

GHIDUL SOLICITANTULUI -
Anexe Ghidul solicitantului

PLAN DE MASURI  - pentru prevenirea arderii miristilor, stufului, tufarisurilor si a vegetatiei ierboasa - Husi 2022 (Campanie de constientizare a populatiei)
ANUNT -  privind asigurarea salubritatii terenurilor
AFIS privind Actiunea de Ecologizare din cadrul proiectului ACCEPT
ANUNT - privind pastrarea curateniei in albiile raurilor care strabat municipiul Husi
 
ANUNT PUBLIC - privind declansarea procedurii de atribuire a unui numar de 12 autorizatii taxi
INFORMARE - crescatori animale referitor la completarea Registrului exploatatiei
ANUNT - privind combaterea buruienii ambrozia
AUDIENTE PREFECTURA
ANUNT - privind inscrierea datelor in registrul agricol din raza UAT Husi
 

 
Lista prestatori servicii funerare si documentele necesare in vederea obtinerii avizului pentru servicii funerare
ANUNT - privind asigurarea curateniei si pastrarea acesteia in municipiul Husi

ANUNT - Materiale informative referitoare la masurile de mediu si clima

ANUNT - privind constientizarea populatiei cu privire la nivelul real al calitatii aerului in municipiul Husi. 

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

Contact

Stimati cetateni ai municipiului Husi,

Primarul se afla permanent in mijlocul dumneavoastra!

        Misiunea de baza a Primarului este focalizarea tuturor actiunilor Primariei asupra membrilor comunitatii Municipiului Husi pentru a le identifica cat mai exact nevoile, preferintele si asteptarile si a le satisface pe deplin.

        Strategia de dezvoltare a municipiului Husi pentru perioada 2014-2020 materializeaza viziunea de ansamblu a Primarului in ceea ce priveste dezvoltarea municipiului prin:

  • revitalizarea economica prin valorificarea superioara a resurselor locale;
  • imbunatatirea conditiilor de trai ca urmare a dezvoltarii economice si a serviciilor publice;
  • cresterea calitatii vietii prin protejarea factorilor de mediu.

        Obiectivul general al strategiei este cresterea nivelului de trai al cetatenilor prin dinamizarea economiei locale, dezvoltarea serviciilor publice, imbunatatirea infrastructurii rutiere.

        Datoria primordiala a intregului personal din cadrul Primariei Municipiului Husi si a Serviciilor publice locale, este sa cunoasca si sa aplice in totalitate cerintele legale si de reglementare aplicabile, sa adopte o atitudine dinamica, orientata pe cresterea satisfactiei cetatenilor si imbunatatirea continua a propriei activitati.

                                                                       Ing. Ioan CIUPILAN - Primar

 

Informatii publice
Declaratii de avere
LEGEA 544/2001
LEGEA 52/2003
BIROUL TEHNIC
URBANISM
AGRICOL SI CADASTRU
DIRECTIA ECONOMICA
SITUATII DE URGENTA

Harta digitala a Municipiului HusiStrategia Nationala Anticoruptie

REGULAMENT de organizare si functionare al Serviciului Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Husi
REGULAMENT de organizare si functionare al Stadionului municipal Husi
REGULAMENT de organizare si functionare al Salii de Sport din municipiul Husi
PLANUL de actiune impotriva poluarii apelor cu nitrati din surse agricole, aprobat prin HCL al Municipiului Husi nr. 222/28.09.2017
Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO in cauzele privind neexecutarea hotararilor judecatoresti pronuntate impotriva unui debitor public
Proiecte de management

RAPOARTE de activitate management Biblioteca Municipala Husi
RAPOARTE de activitate management Casa de Cultura Husi
RAPOARTE ANUALE privind activitatea societatilor comerciale de subordonare locala, conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice


Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Chestionar de evaluare a satisfactiei clientilorCONCURSURI
ANUNTURI CONCURS
Rezultat selectie dosare
REZULTAT CONCURSURI
Comisia de solutionare a contestatiilor

PROMOVARI IN GRAD

Alte informatii utile