Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Urbanism:
-Cerere pentru emiterea Certificatului de urbanism FI - Descarca
-Cerere pentru emiterea avizului de oportunitate F4 - Descarca
-Cerere intentie elaborare PUZ/PUD - Descarca
-Cerere aprobare PUZ/PUD - Descarca
-Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism F7 - Descarca
-Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare F8 - Descarca
-Anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare F8 - Descarca
-Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare FI2 - Descarca
-Comunicare privind 'începerea executiei lucrarilor - Primarie F 13 - Descarca
-Comunicare privind 'începerea executiei lucrarilor - Inspectoratul Teritorial in Constructii Vaslui F 14 - Descarca
-Comunicare privind încheierea executiei lucrarilor - Inspectoratul Teritorial in Constructii Vaslui F 15 - Descarca
-Comunicare privind încheierea executiei lucrarilor - Primarie F 16 - Descarca
-Declaratie primarie privind valoarea reala a lucrarilor - Descarca
-Panou de idetificare a investitiei Anexa nr. 8 - Descarca
-Cerere certificat de atestare a edificarii/extinderii constructiei - Descarca
-Cerere certificat de atestare a radierii constructiei - Descarca
-Cerere adeverinta teren intravilan - Descarca
-Cerere repartizare lot de teren pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii 15/2003 - Descarca
-Cerere repartizare locuinta ANL - Descarca
-Cerere eliberare Certificat de nomenclatura stradala si adresa - Descarca
-Cerere prelungire/incheiere contract închiriere teren - Descarca
-Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila - Descarca


Asistenta sociala:
-Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala -Descarca
-Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru modificarea cererii de acordare a unor drepturi de asistenta sociala sau pentru acordarea unor drepturi - Descarca
-Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului/stimulentului de insertie / indemnizatiei lunare / sprijinului lunar si alocatiei de stat pentru copii - Descarca
-Cerere pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii - Descarca
-Cerere - declaratie pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational (tichet social pentru gradinita) - Descarca
-Cerere efectuare ancheta sociala -Descarca


Relatii cu publicul:

- Cerere eliberare copie acte -Descarca
-Cerere solicitare informatii de interes public -Descarca
-Reclamatie administrativa -Descarca


 Oficiul Agricol:
- Cerere inscriere in Registrul Agricol -Descarca
- Cerere eliberare atestat producator -Descarca
- Cerere eliberare carnet de comercializare -Descarca
- Cerere eliberare adeverinta rol agricol (vanzare-cumparare, succesiune) -Descarca
- Cerere eliberare adeverinta rol agricol (drepturi de asistenta sociala) -Descarca
- Cerere eliberare Ordinul Prefectului -Descarca
- Cerere+declaratie eliberare adeverinta APIA -Descarca
- Cerere afisare oferta vanzare terenuri agricole (persoane fizice) -Descarca
- Cerere afisare oferta vanzare terenuri agricole (persoane juridice) -Descarca
- Oferta vanzare terenuri agricole (persoane fizice) -Descarca
- Oferta vanzare terenuri agricole (persoane juridice) -Descarca
- Comunicare acceptare oferta vanzare terenuri agricole (persoane fizice) -Descarca
- Comunicare acceptare oferta vanzare terenuri agricole (persoane juridice) -Descarca


Autorizare si control:
- Acte necesare eliberarii acordului de functionare / autorizatiei de alimentatie publica - Descarca

- Cerere eliberare acord de functionare - Descarca
- Cerere modificare acord functionare -Descarca
- Cerere modificare program de lucru -Descarca
- Cerere eliberare autorizatie desfasurare activitati de alimentatie publica - Descarca
- Cerere viza acord de functionare - Descarca
- Cerere viza anuala a autorizatiei de functionare pentru unitati de alimentatie publica - Descarca
- Declaratie privind îndeplinirea conditiilor de functionare -  Descarca
- Declaratia pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica - Descarca


Evidenta persoanelor:
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso) -Descarca
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania (se listeaza pe o singura foaie, fata-verso) -Descarca
- Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania -Descarca
- Cerere pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei -Descarca
- Declaratie de primire in spatiu -Descarca
- Cerere de identificare persoana -Descarca


Starea civila:
- Cerere deschidere succesiune -Descarca
-Cerere eliberare copie certificat de nastere / casatorie / deces -Descarca


Taxe si impozite:
- ITL002 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri rezindentiale, nerezidentiale/mixte in cazul persoanelor fizice - Descarca;
- ITL002 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri rezindentiale, nerezidentiale/mixte in cazul persoanelor juridice - Descarca;
ITL003 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice - Descarca;
ITL004 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice - Descarca
- ITL005 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice - Descarca;
- ITL006 - Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice - Descarca;
- ITL007 -  Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apa aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice - Descarca;
- ITL008 - Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice - Descarca;
- ITL009 - Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice - Descarca;
- ITL010 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - Descarca;
- ITL011 - Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local - Descarca;
- ITL012 - Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - Descarca;
- ITL013 - Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice privind impozite, taxe locale si alte venituri datorate bugetului local - Descarca;
- ITL014 - Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice - Descarca;
- ITL015 - Declaratie fiscala pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate - Descarca;

- ITL008 - Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport -Descarca
- ITL012 - Declaratie impozit pe spectacole - Videoteca -Descarca
- ITL013 - Declaratie impozit pe spectacole (fata/verso) -Descarca
- ITL023 - Cerere avizare constructii speciale - persoane juridice -Descarca
- Cerere scutire de la plata impozitului pe cladire si teren -Descarca

- Cerere eliberare adeverinta radiere autovehicole si scoatere din evidenta impozabila -Descarca
- DECLARATIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubritate pentru cladirile proprietatea persoanelor fizice -Descarca
- Cerere compensare - Descarca
- Cerere restituire - Descarca
- Cerere scoatere din evidentele fiscale a cladirilor /terenurilor - Descarca
- Cerere transfer dosar auto - Descarca
 


Sport si Agrement:
-Cerere inchiriere Sala de sport - Descarca
-Cerere inchiriere Stadion - Descarca


 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001