Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BIROUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, RELATII CU PUBLICUL

1.Activitatea de relatii cu publicul

  • Asigura accesul la informatiile de interes public din oficiu sau la cerere;
  • Publica si actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile de interes public;
  • Da din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a;
  • Inregistreaza petitiile, indruma catre compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului, pentru rezolvarea temeinica si legala a acestora;
  • Urmareste solutionarea si redactarea in termen a raspunsului la petitii si intermediaza expedierea raspunsului catre petitionar, ingrijindu-se si de clasare si arhivare;
  • In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune pe site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, int-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz;
  • Transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii;
  • Elibereaza copii in cazul in care sunt solicitate;

Program de lucru:

Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
 
Date de contact:
Persoana de contact: consilier Nica Liliana
Persoana de contact: referent Roca Ramona
Adresa e-mail:relatiipublic@primariahusi.ro
Tel:0235/480204 interior 118/Fax: 0235/480126
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
 
 
2.Activitatea de registratura
 
-Inregistrarea documentelor care intra in Primaria municipiului Husi;
-Expedierea documentelor emise de Primaria muncipiului Husi;
 
 
Program de lucru:
 
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
 
 
Date de contact:
Persoana de contact: referent Vlasa Rodica
Persoana de contact: referent Manole Iuliana-Madalina
Adresa e-mail:registratura@primariahusi.ro
Tel:0235/480204,480205 interior 105/Fax: 0235/480126
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
 
 
 
3.Activitatea de secretariat
 
-Inscrierea in audientele organizate de primar,viceprimar, secretar, prefect, subprefect, secretar general al Prefecturii
 
 
Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
 
 
Date de contact
 
Persoana de contact: consilier Dodoi Mariana, camera 21
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480009/Fax: 0235/480126
Adresa e-mail:primar@primariahusi.ro
 
 
 
4.Activitatea de arhivare a documentelor intocmite la nivelul Primariei municipiului Husi
 
-Se arhiveaza documentele elaborate de compartimentele din cadrul Primariei municipiului Husi
 
 
Persoana de contact: Oprea Anisoara, camera 39
 
5.Activitatea de actualizare a listelor electorale
- Se actualizeaza listele electorale
 
Persoana de contact: Oprea Anisoara, camera 39
 
6.Activitatea de inregistrare si comunicare catre persoanele interesate a dispozitiilor emise de primarul municipiului Husi 
 
- Se inregistreaza dispozitiile emise de primarul municipiului Husi
- Se comunica dispozitiile tuturor celor interesati in termenul legal
 
Persoana de contact: consilier Nica Liliana, camera 16
 
7.Activitatea de elaborare, inregistrare si comunicarea celor interesati a hotaririlor Consiliului Local al municipiului Husi
- Se elaboreaza proiectele de hotarire ale Consiliului Local cu documentatia aferenta
- Se inregistreaza hotaririle Consiliului Local
- Se comunica hotaririle compartimentelor interesate si Institutiei Prefectului pentru validare in termenul legal
- Se afiseaza hotaririle cu caracter normativ in termenul legal
 
Date de contact:
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480205/Fax: 0235/480126
Adresa e-mail:bapl.vatavu@primariahusi.ro
Persoana de contact: consilier Vatavu Felicia, camera 27

 

 

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003