Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE

BIROUL AGRICOL SI CADASTRU


ANUL 2022
ANUNT - privind confirmarea unui focar de pesta porcina africana in localitatea Satu Nou, comuna Muntenii de Sus
INFORMARE - crescatori animale referitor la completarea Registrului exploatatiei
ANUNT - privind combaterea buruienii ambrozia
ANUNT - privind culturi de plante modificate genetic

ANUL 2021
ANUNT - privind combaterea buruienii ambrozia
ANUNT - Materiale informative referitoare la masurile de mediu si clima
ANUNT - privind masuri care sa impedice aparitia si raspandirea virusului influentei aviare in randul efectivelor de pasari de la nivelul gospodariilor populatiei
ANUNT - inchiriere catre crescatorii de animale a unor suprafete de pajisti proprietatea privata a Municipiului Husi
Documentatie de inchiriere


PROCES-VERBAL incheiat cu ocazia evaluarii dosarelor de inchiriere pasune
ANUNT - privind campania de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului cuplat in sectorul zootehnic
ANUNT - privind inscrierea datelor in registrul agricol din raza UAT Husi

ANUL 2020
ANUNT privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 79, 80, 81, 84, 86, 89, 90, 92
Opis alfabetic
Plan cadastral
ANUNT - privind obligatia desfasurarii lucrarilor de prevenire, combatere si distrugere a buruienii ambrozia
Informare privind „Ajutorul de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2020 asupra sectorului apicol"
ANUNT - privind inscrierea datelor in registrul agricol din raza UAT Husi
BULETIN DE AVERTIZARE - privind recomandarea efectuarii tratamentului fitosanitar impotriva agentului de daunare: Omida paroasa a dudului
ANUNT privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 39, 77, 91.
ANUNT - privind Campania Nationala "28Septembrie 2019 SOS-AMBROZIA"
ANUNT - privind realizarea sondajului de opinie ce are drept scop identificarea problemelor din mediul de afaceri, respectiv din sectorul legumicol
Sondaj de opinie
ANUNT - privind instiintarea persoanelor fizice si juridice cu privire la obligatia si la termenul in care se efectuiaza declaratiile privind inscrierea datelor in registrul agricol
ANUNT - cu privire la inscrerea cetatenilor care au calitatea de gospodar in sistemul RAN (Registrul Agricol National)
ANUNT - cu privire la modificarile si completarile aduse de Legea nr. 231/18.02.2018 la Legea fondului funciar nr. 18/1991.
IN ATENTIA CETATENILOR - Campanie de vaccinare antirabica aeriana a vulpilor
Material informativ cu privire la pesta porcina

ANUNTin atentia fermierilor privind pesta porcina africana

Extras privind actiunile de combatere a PPA


Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001