Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

 PROIECTE EUROPENE


1.PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA IN CURS DE IMPLEMENTARE
2.PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA SELECTATE LA FINANTARE
3.PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA  IN CURS DE EVALUARE
4.PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA NERAMBURSABILA FINALIZATE IN PERIOADA 2010-2019

ANUL 2021
ANUNT SELECTIE VOLUNTARI - "SIS-HUSI - Servicii Integrate Socio-medicale pentru Husi Comunitate Incluziva" SMIS 139988
ANUNT - referitor la desfasurarea "Campaniei de informare privind combaterea discriminarii, desegragarea scolara si cea legata de locuire"
AFIS - A.C.C.E.P.T. - ACTIUNI CONCRETE IN COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI SMIS 139987
A.C.C.E.P.T. - ACTIUNI CONCRETE IN COMUNITATE, EDUCATIE PENTRU TOTI SMIS 139987
PROIECT EUROPEAN "A.C.C.E.P.T. - Actiuni Concrete in Comunitate, Educatie Pentru Toti"
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI HUSI PENTRU ORIZONTUL DE TIMP 2021-2027
CHESTIONAR - pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a municipiului Husi pentru orizontul de timp 2022-2027
ANUNT - privind depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI HUSI PENTRU ORIZONTUL DE TIMP 2021-2027 si declansarea etapei de incadrare.
BULETIN INFORMATIV - Program Operational Comun Romania - Republica Moldova 2014-2020

ANUL 2020
ANUNT - privind proiectul "Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi"

Descarcare CHESTIONAR


Finalizare proiect "Servicii Integrate pentru o Comunitate Incluziva în Husi”, POCU/20/4/2/102220

Inaugurare Centru Comunitar Integrat Husi


ANUNT - privind Proiectul “Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Husi bazata pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila” SMIS 123567 Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, finantat prin Programul Operational Regional.
Informare initiala - privind proiectul Implementare Solutii informatice integrate pentru simplificarea procedurilor administrative vizând competentele partajate, în cadrul Primariei Municipiului Husi”, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa, implementat la nivel national de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa, în calitate de Autoritate de Management.
-ANUNT selectare parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru proiectul "Reabilitare cladire <Baia populara> si înfiintarea unui centru social de urgenta în municipiul Husi" în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 -dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) -Partener Asociatia Pentru Dezvoltare Comunitara "Econova"  
Raport de procedura

-ANUNT selectare parteneri în cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020, procedura de selectie parteneri pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare pentru proiectul "înfiintarea Clubului Seniori/or din Husi" în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 -Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - partener Asociatia Filantropia Ortodoxa Husi - Raport de procedura

“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - SMIS 126737 -   POR 2014-2020


ANUNT - referitor la proiectul "Servicii Integrare pentru o Comunitate Incluziva in Husi" SMIS 101220

Metodologia de selectie a grupului tinta


CURSURI FORMARE PROFESIONALA GRATUITE IN HUSI

Proiect "Servicii integrate pentru o comunitate incluziva in Husi" POCU/20/4/2/102220Anunt selectie parteneri în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1
“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” Husi - SMIS 126737 -   POR 2014-2020
 
ANUNT FINAL PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI PARTENERILOR în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

ANUNT PRIVIND REZULTATUL SELECTIEI PARTENERILOR în vederea realizarii si depunerii cererii de finantare aferente Programului Operational Regional 2014-2020, în cadrul apelului de proiecte POR/GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

ANUNT - privind prelugirea perioadei de depunere a dosarelor de candidatura, respectiv modificarea Calendarului general al procedurilor de selectie a partenerilor prevazute in anuntul de mai jos.

ANUNT de selectie parteneri in cadrul P.O.R. 2014-2020 - GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 -  Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)


ANUNT lansare apel de fise de proiect - POCU/GAL HUSI-CI/2019/5/1/OS 5.1
ANUNT de selectie parteneri in cadrul P.O.R. 2014-2020 - GAL HUSI-CI/2019/9/9.1/OS9.1 "Axa prioritara 9 -  Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban; Prioritatea de investitii 9.1 - dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)

 

Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001