Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

LEGEA 544/2001


Legea 544/2001 
Statutul Municipiului Husi
Buletinul informativ
Model cerere solicitare informatii de interes public
Rapoarte de evaluare a Legii nr. 544/2001
Rapoarte anuale Legea nr. 544/2001
RAPOARTE anuale privind solutionarea petitiilor
Raportul Primarului
Codul etic si de integritate
Nomenclatorul si ierarhia salariilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Husi si a serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Husi
Regulament de Ordine Interioara
Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001