Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 


Planul de actiune impotriva poluarii apelor cu nitrati din surse agricole
Anexe:
- Anexa 1 - Situatia exploatatiilor agricole
- Anexa 2 - Conversia efectivelor de animale in UVM, total localitate din exploatatiile agricole si gospodariile proprii
- Anexa 3 -Registrul nutrientilor la nivel de localitate/exploatatie agricola
- Anexa 4 - Depozitarea gunoiului de grajd in exploatatii agricole individuale
- Anexa 5 - Productia de gunoi in diferite sisteme de intretinere "calculator"
- Anexa 6 - Calendarul perioadei de interdictie pentru aplicarea ingrasamintelor pe terenurile agricole
- Anexa 7 - Planul de fertilizare
- Anexa 8 - Evidente  privind aplicarea ingrasamintelor in exploatatiile agricole
- Anexa 9 - Borderou cu evidenta ingrasamintelor organice distribuite in afara exploatatiei agricole
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001