Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ADMINISTARE CIMITIRE HUSI


        Serviciul Public Local de Administare a Cimitirelor din Municipiul Husi, infiintat conform H.C.L.M. Husi nr. 59/27.04.2006, este o structura specializata, constituita in subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi, si este destinat sa desfasoare activitati funerare specifice pentru cetatenii municipiului Husi dupa cum urmeaza:


1. Asigura locuri de inhumare pentru toate persoanele decedate, indiferent de confesiunea sau cultul religios caruia ii apartine.

Actele necesare pentru obtinerea unui loc de inhumare sunt:
-cerere tipizata completata de solicitant si aprobata de primar;
-actul de identitate a solicintantului locului de inhumare;
-chitanta pentru prestarea serviciului de inhumare si achitarea concesiunii locului de inhumare;
-adeverinta de inhumare si certificatul de deces (in copie), eliberate de starea civila.


2. Atribuie in folosinta locuri de inhumare la cererea cetatenilor cu domiciliul stabil in municipiul Husi, sau rudelor pana la gradul IV, ale persoanelor cu domiciliul stabil in municipiul Husi, in baza unei cereri de solicitate si a unui contract de concesiune, incheiat in conformitate cu "Regulamentul privind organizarea si functionarea  Serviciului Public Local de Administrare Cimitire Husi", aprobat prin H.C.L.M. Husi nr. 125/ 25.07.2013.

Actele necesare pentru obtinerea unui loc de inhumare sunt:
-cerere tipizata completata de solicitant si aprobata de primar;
-actul de identitate a solicintantului locului de inhumare;
-chitanta pentru achitarea concesiunii locului de inhumare;


3. Asigura servicii si lucrari de intretinere a lucrarilor funerare, servicii de intretinere si curatenie a cimitirelor, respectiv aleelor pietonale si cailor de acces catre morminte, colectarea si evacuarea gunoiului din cimitire, intretinerea si reparatia instalatiilor de apa potabila din cimitir, a grupurilor sanitare, deszapezirea aleelor pietonale si cailor de acces catre morminte.
        Aceste servicii se asigura in baza Contractului de concesiune incheiat intre solicitant si Serviciul Public Local de Administrare Cimitire Husi, prin achitarea anual a unei taxe de intretinere pe loc inhumare. Cuantumul acestei taxe se stabileste anual prin Hotarare de Consiliul Local. Plata taxei se face la Caseria din sediul Primariei Municipiului Husi.
4. Emite procesul-verbal de predare-primire a schitei de amplasare a unei lucrari funerare si autorizatia de incepere a lucrarilor pentru constructia lucarii funerare, la cererea cetatenilor.

Actele necesare pentru eliberarea autorizatiei de construire sunt:
-cerere aprobata primar;
-actul de identitate a solicintantului;
-procesul-verbal de predare-primire a schitei de amplasare si autorizatia de constructie, aprobate de primar;
- chitanta pentru achitarea avizului pentru eliberarea autorizatiei de constructie.


5. Asigura respectarea protocoalelor incheiate cu "Episcopia Husilor", in ceea ce priveste statutul serviciilor religioase, statutul preotilor si  lacaselor de cult.
Persoana de contact:
Sapca Paul
Telefon
: fix: 0235/480205, int.133;
               mobil: 0787859430
Primaria Municipiului Husi, str. 1 Decembrie, nr.9, demisol, camera: 5
Program:
-de luni pana joi: Birou: 08.30-11.30; Teren: 7.30-08.30, 12.00-16.00
-vineri: Birou 08.30-11.30, Teren: 7.30-8.30, 11.30-13.30
-Sambata si duminica: liber

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001