Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

SOLVIT 


Incepand cu data de 09 august 2017, este disponibila linia telefonica TELVEDE SOLVINT - 0800 672 507, instituita la nivel national pentru a veni in sprijinul cetatenilor romani si al companiilor romanesti care isi desfasoara activitatea in state ale Uniunii Europene si care se confrunta cu probleme in exervitarea drepturilor legitime, cauzatede faptul ca o autoritate publica nu se conformeaza legislatiei europene.

Cadrul European General si SOLVIT

Uniunea Europeana confera drepturi si oportunitati cetatenilor europeni si companiilor europene. Oportunitatea de a locui, a lucra, a studia sau de a deschide o afacere intr-un stat membru trebuie insa exploatata la adapostul drepturilor conferite de acquis-ul european.

SOLVIT incearca sa vina in intampinarea persoanelor fizice si juridice care isi exercita drepturile in Uniunea Europeana.

 Ce este SOLVIT?

SOLVIT - hyperlink http://ec.europa.eu/s0lvit/site/index_ro.htm reprezinta un mecanism creat si coordonat de Comisia Europeana in domeniul Pietei interne, care se ocupa de problemele transfrontaliere intre o intreprindere sau un cetatean, pe de o parte, si o autoritate publica, pe de alta, in cazul in care legislatia UE a fost aplicata in mod necorespunzator.

In fiecare stat membru al Uniunii Europene (precum si in Norvegia, Islanda si Lichtenstein din cadrul Spatiului Economic European - SEE) exista un centru SOLVIT in cadrul administratiilor nationale, Comisia Europeana coordonand reteaua centrelor nationale.

SOLVIT functioneaza din luna iulie 2002, iar in Romania din 2007, in cadrul coordonatorului afacerilor europene, in prezent in cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Centrele SOLVIT se pot implica in rezolvarea plangerilor provenite atat din partea cetatenilor, cat si a intreprinderilor, prin furnizarea unor solutii pragmatice pentru problemele prezentate, intr-un termen de 10 saptamani. Serviciul SOLVIT este gratuit.

 Cum functioneaza SOLVIT:

Fiecare plangere este gestionata de doua centre SOLVIT: cel de origine (centrul SOLVIT fie din SM de cetatenie sau de stabilire, fie din SM care detine o legatura administrativa cat mai stransa cu petentul) si cel responsabil (centrul SOLVIT din SM in care se afla autoritatea publica care a incalcat legislatia UE).

Centrul SOLVIT Romania poate fi implicat sub 2 forme:

In calitate de centru de origine (Home center, HC): primeste solicitari din partea cetatenilor sau firmelor din Romania care intampina probleme cu administratia altui stat membru; centrul SOLVIT roman contacteaza centrul SOLVIT din statul unde a aparut problema, acesta din urma fiind cel responsabil cu gasirea unei solutii, in colaborare cu administratia nationala competenta.

In calitate de centru responsabil (Lead Center, LC): primeste cazuri transmise de alte centre SOLVIT, generate de actiunile incorecte ale autoritatilor romane care aplica legislatia din domeniul Pietei Interne a Uniunii Europene; in aceasta calitate centrul SOLVIT Romania este cel responsabil cu gasirea unei solutii, in cooperare cu autoritatea competenta, in termenul stabilit.

Practic, cand o plangere este inaintata SOLVIT, centrul local (HC) verifica initial detaliile sesizarii pentru a se asigura ca este prezenta o situatie de aplicare necorespunzatoare a dreptului european si ca plangerea este insotita de toate informatiile necesare pentru o gestionare eficienta, respectiv obtinerea solutiei scontate.

Dupa aceasta evaluare, cazul este introdus in baza de date electronica si informatia va fi transmisa automat centrului SOLVIT din statul membru in care a survenit problematica semnalata - centrul responsabil (LC), care trebuie sa confirme preluarea cazului in termen de o saptamana. Acest lucru depinde de fundamentarea juridica corecta si completa a plangerii, precum si de posibilitatea solutionarii practice a situatiei semnalate.

SOLVIT protejeaza datele personale ale petentilor sai, Centrul SOLVIT Romania fiind inregistrat ca operator de date in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.

 Criteriile de admisibilitate a unei petitii SOLVIT. Cu ce se ocupa SOLVIT

SOLVIT poate examina orice problema care ii este prezentata spre solutionare, cu conditia ca aceasta sa se incadreze in criteriile sale de competenta.

Astfel, pentru ca SOLVIT sa poata interveni in solutionarea unei probleme cauzate de incalcarea dreptului UE, plangerea trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii:

  • Sa fie vorba de o incalcare a legislatiei UE de catre o autoritate publica a unui stat membru al UE/SEE;
  • Sa fie vorba de o problema concreta;
  • Sa existe un element transfrontalier (problema sesizata sa implice doua state membre, sa nu fie pur interna);
  • Sa nu fi fost demarata o procedura judiciara in vederea solutionarii problemei.

 Cu ce NU se ocupa SOLVIT

SOLVIT nu se ocupa de problemele survenite la nivelul intreprinderilor sau intre consumatori si intreprinderi si nici de plangeri la adresa institutiilor UE; totodata, SOLVIT nu intervine intre angajator si angajat sau cand exista proceduri judiciare in curs.

Pentru a se adresa SOLVIT, petentii trebuie sa se confrunte cu o problema reala, in care legislatia europeana a fost aplicata in mod necorespunzator. Daca la evaluarea cazului nu este identificat acest element, petitia nu poate fi tratata prin SOLVIT.

SOLVIT nu este o retea de informatii sau de consultanta juridica.

In aceste situatii, daca solicitarea transmisa SOLVIT vizeaza doar solicitari de informatii si nu o problema concreta de incalcare a dreptului UE, atunci cetatenii pot beneficia de serviciile Europa Ta-Consiliere.

Europa ta - Consiliere face parte dintr-un set de instrumente de informare si
consultanta destinate cetatenilor si intreprinderilor care doresc sa isi cunoasca mai bine
drepturile care le revin in baza legislatiei UE.

http://europa.cu/voureuiopc/citizens/contact/index.ro.htm

Europa Ta - Consiliere reuneste experti juridici independenti care ofera consiliere gratuita si personalizata cu privire la drepturile de care beneficiati in UE, in limba materna a interlocutorilor si in termen de o saptamana de la primirea intrebarii.

Mai multe informatii pot fi accesate la urmatorul link:

http://eurona.eu/youreurope/citizens/contact/index.html

 Punctul de plecare este site-ul Europa ta, care furnizeaza informatii despre drepturile de care beneficiaza cetatenii/intreprinderile in Europa. Site-ul ofera sfaturi practice persoanelor care locuiesc, studiaza, muncesc, fac cumparaturi sau calatoresc in alte tari din UE, precum si companiilor care isi desfasoara activitatea in cel putin doua state membre. Portalul „Europa ta" este principala sursa de informatii pe aceste teme. Portalul poate fi accesat la urmatorul link: http://eurona.eu/youreurope/advice/about_ro.html

 Totodata, este pus la dispozitia publicului si un numar gratuit valabil peste tot in UE -0080067891011.

Ce poate face SOLVIT pentru dumneavoastra?

SOLVIT indeplineste un rol de intermediar, colecteaza plangeri si se ocupa cu cazuri legate de aplicarea incorecta a prevederilor europene. Domeniile cel mai frecvent tratate de SOLVIT sunt:

  • Recunoasterea calificarilor profesionale ori a diplomelor in alte state membre;
  • Securitate sociala (ex: calcularea pensiilor atunci cand un cetatean a lucrat in 2 sau mai multe state membre);
  • Libera circulatie a persoanelor (ex: obtinerea permiselor de sedere, controlul Ia frontiera);
  • inmatricularea autovehiculelor, permisele de conducere;
  • Accesul pe piata a produselor si serviciilor;
  • Impozitarea,

 Cum se formuleaza o solicitare SOLVIT?

Formularea unei solicitari SOLVIT se poate efectua:

-  pe site-ul SOLVIT al Comisiei Europene, prin formularul electronic de reclamatie (http://ec.europa.eu/solvit/submit-problem/index_ro.html)

-  prin e-mail, fax sau posta, cu ajutorul formularul de reclamatie scrisa.

Petentii pot contacta SOLVIT prin intermediu! TELVERDE 0800 672 507, disponibil din orice retea de telefonie fixa sau mobila, de luni pana vineri, in intervalul orar 09.00 -16.00, sau la adresa email: solvit@mae.ro

 SOLVIT functioneaza pe baza cooperarii dintre cele 31 de centre constituite in cadrul administratiilor publice ale statelor membre UE si SEE. Aceste centre, care formeaza reteaua SOLVIT, sunt conectate prin intermediul unei baze de date on-line, aflata in coordonarea Comisiei Europene.

 Exemple de probleme rezolvate cu succes de SOLVIT

O petenta, cetatean roman, stabilita in Italia, a depus cerere de pensionare la autoritatea competenta din Italia care a solicitat Casei de pensii din Romania stabilirea pensiei aferente perioadei de activitate din Romania. in ciuda unor solicitari repetate, atat din partea autoritatii italiene, cat si a petentei, nu s-a primit niciun raspuns timp de aproximativ un an.

In urma interventiei SOLVIT RO pe langa Casa Nationala de Pensii, a fost emisa decizia de pensie nationala, petenta confirmand primirea acesteia in Italia. (SOLVIT RO ca centru responsabil).

 Exemple de situatii in afara sferei de competente SOLVIT

 Exista situatii in care petitiile nu se incadreaza in competenta SOLVIT, pentru ca nu respecta unul dintre criteriile SOLVIT, de exemplu caracterul transfrontalier sau cerinta ca aplicarea necorespunzatoare a prevederilor europene sa fie cauzata de o autoritate publica.

1.SOLVIT RO a primit petitii care vizau drepturile salariale a unei categorii socio-profesionale din Romania (solicitarea de majorari salariale), ajutorul de caldura acordat persoanelor cu venit redus (recalcularea intretinerii la bloc) sau acordarea de locuinte sociale (prioritizarea cererilor depuse la ANL), respectiv atitudinea autoritatilor publice iocale.

Din pacate, in absenta unui element transfrontalier, SOLVIT nu este competent pentru a gestiona probleme de acest fel, care se refera la o situatie juridica cu caracter integral romanesc.

2.SOLVIT RO a primit reclamatii privind concurenta neloiala sau din domeniul protectiei consumatorilor. Entitatile care au cauzat problema fiind din domeniul privat, nu autoritati publice, problemele respective nu se incadreaza in sfera de competenta SOLVIT.

 Informare si promovare

Dorim cresterea pe o scara mai larga a familiarizarii cu mecanimsul SOLVIT, astfel incat toti cetatenii si intreprinderile care mtampina o problema de aplicare necorespunzatoare a normelor UE, de catre autoritatile publice, vor putea face apel la SOLVIT.

 In consecinta, incurajam trimiterile din paginile de internet ale altor organizatii, asociatii sau organisme nationale catre paginile web ale SOLVIT. Pentru ilustrarea unui astfel de link, va putem furniza la cerere logo-ul SOLVIT.

Pentru mai multe informatii accesati urmatorul link: http://ec.europa.eu/solvit/site/info/index_ro.html


 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001