Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte


CONCURSURI
2022


CONCURS - de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a  postului vacant de functie publica de executie de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu ID post 403559, la compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Cadastru Urban - Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, jud. Vaslui.


CONCURS - pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de functie publica de conducere de sef birou la Biroul Agricol si Cadastru - Directia Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui


CONCURS - de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata, a postului vacant de functie publica de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior - IdPost 347104 la Biroul Agricol si Cadastru - Directia de Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Husi, judetul Vaslui


CONCURS -  de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a  (doua) posturi de functie publica de executie vacante la Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, jud. Vaslui.


CONCURS -  de recrutare pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de functie de executie, in regim contractual, pe durata nedeterminata, la Serviciul Public Local de Administrare a Cimitirelor al municipiului Husi, jud. Vaslui.


CONCURS - de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a 2 (doua) posturi de functie publica de executie vacante - la Biroul Administratie Publica Locala, Relatii cu Publicul - Directia de Administratie Publica Locala din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Husi, judetul Vaslui, dupa cum urmeaza:
- de consilier, clasa I, grad profesional asistent, cu ID post 347084
- de consilier, clasa I, grad profesional superior, cu ID post 347086


 
 

 

 

 

        

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001