Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

COMPARTIMENTUL GESTIONAREA RESURSELOR UMANE SI A FUNCTIILOR PUBLICE, INFORMATIZARE

  • Asigura salarizarea personalului din cadrul Primariei municipiului Husi si din institutiile si serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Husi;
  • Intocmeste proiectul de hotarare pentru aprobarea de catre Consiliul Local a organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru Primaria municipiului Husi, respectiv a structurilor organizatorice, a statelor de functii si a numarului de personal pentru institutiile si serviciile publice de subordonare locala;
  • Efectueaza lucrarile privind evidenta si miscarea personalului din Primaria municipiului Husi si din institutiile si serviciile de subordonare locala, dupa cum urmeaza:
    • incadrarea , transferarea, promovarea in munca, pensionarea si incetarea contractelor de munca;
    • asigura intocmirea, completarea si pastrarea cartilor de munca ale personalului din Primaria municipiului Husi, institutiilor si serviciilor de subordonare locala;
  • Asigura inregistrarea si pastrarea fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a fiselor postului; programarea CO; evidenta concediilor medicale si a concediilor fara plata pentru personalul Primariei municipiului Husi si in institutiile si serviciile de subordonare locala;
  • Organizeaza concursuri si examene in vederea ocuparii posturilor vacante sau de promovare in clase si grade profesionale;

Date de contact
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480204, interior 107/Fax: 0235/480126, camera 26 
Adresa e-mail:ogru@primariahusi.ro
 
 
Persoane de contact:
-consilier Bahnariu Liliana
 
 
 
Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
 
 
Organigrama Primariei Municipiului Husi
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001