Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Termeni si conditii privind utilizarea site-ului www.primariahusi.ro
Politica privind securitatea prelucarii datelor cu caracter personal
Dispozitie numire responsabil cu protectia datelor
Date de contact Responsabil cu protectia datelor:
-Primaria municipiului Husi
-str. 1 Decembrie, nr.9
-nr. telefon: 0235/480009, int. 139; fax: 0235/480126
-email: gdpr@primariahusi.ro

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001