Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

DIRECTIA URBANISM, ADMINISTRARE SI DEZVOLTARE LOCALA


Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala este subordonata primarului municipiului Husi, fiind condusa de arhitectul sef si isi desfasoara activitatea prin urmatoarele compartimente:

- Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, cadastru urban;

- Compartimentul administrarea domeniului public si privat;

- Compartimentul disciplina in constructii;

- Biroul tehnic:

 Coordonator Directia Urbanism
-consilier Ailenei Marius
-camera 24
-telefon:0235/480009, int. 106


Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001