Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 Adresa:

Judetul Vaslui,
Str: 1 Decembrie, nr.9,
Cod postal:735100,
tel: 0235/480009, 480205, 480204
fax: 0235/480126,
web: www.primariahusi.ro

Compartiment
Camera
Numar telefon
E-mail
Primar
21
int. 101
Viceprimar
22
int. 102
Secretar
23
int. 103
Director Executiv - Directia Administratie Publica Locala
29
int. 156

dapl@primariahusi.ro

Director Executiv - Directia Economica
28
int. 104
---
Disciplina in constructii
intrare (18)
int. 116
---
Biroul administratie publica locala
27
int. 132
Sef Serviciu Venituri
15
int. 125
Sef birou - BiroulManagementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale
30
0235/472286
 
Sef Birou Tehnic
36
int. 128
Compartimentul juridic
41
int. 119
Compartimentul agricol si cadastru
33 - 34
int. 112 / int.130
BAPL - Relatii cu publicul
intrare (16)
int. 118
BAPL - Registratura
intrare (17)
int. 105
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
38
int. 139
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
26
int. 107
Compartimentul Administrare Sala de Sport
---
---
---
Compartimentul Buget - Contabilitate
13
int. 124
Compartimentul Buget - Contabilitate - Caserie
14
int. 110
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale- pers. juridice
10
int. 115
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale - amenzi, chirii
11
int. 141
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale- pers. fizice
9
int. 114
---
Serviciul Impozite si Taxe Locale - caserie
 
 
---
BiroulManagementul Proiectelor, Integrare Europeana si Relatii Internationale
32
int. 131
 
Compartimentul Urbanism, Amenajarea teritoriului, Cadastru urban
24
int. 106
Compartimentul Administrarea Domeniului Public si Privat
31
int. 134
Compartimentul Investitii
35
int. 111
Compartimentul Achizitii
36
int. 128
Compartimentul Unitatea Locala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati si Autorizare Transport Public Local
37
int. 126
Compartiemntul Control Intern - Managementul Calitatii
42
int. 135
Compartimentul protectie civila
Subsol
0235/480133
Compartimentul Audit Intern
42
int. 135
Compartimentul Dispecerat de Monitorizare Video
---
---
Compartimentul Autorizare - Control
 
int. 116
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (Starea civila)
25
int. 108
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor
  tel:0235/473337  
Serviciul voluntar pentru Situatii de Urgenta
---
---
Centrul Public de Desfacere
---
---
Serviciul Public de Administrare a Cimitirelor Ortodoxe
---
int. 133
Muzeu
---
---
---
Casa se Cultura
---
0235/480135
---
Politia Locala a Municipiului Husi
---
0235/480957
---
Cresa
---
0769636512
---
Biblioteca
---

0235/480164

---
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
---
Sef serviciu, resurse umane, juridic=0335/422130
Alocatii si indemnizatii, ajutor social= 0335/422116
Caserie si Registratura = 0335/422127
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001