Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

COMPARTIMENTUL AGRICOL SI CADASTRU

1.Adeverinte:

 • De rol pentru inregistrare la Administratia Financiara in vederea incasarii impozitului pe teren agricol, pe casa si teren aferent
 • De teren agricol pentru ajutor social, alocatie suplimentara, scoala, facultate, I.T.P.S. Vaslui
 • De teren pentru vanzare-cumparare la Biroul Notarial
 • Titluri de proprietate pentru terenuri agricole si vegetatie forestiera

2.Lucrari:

 • Completarea registrului agricol
 • Intocmirea formelor necesare pentru emiterea Ordinului Prefectului
 • Aplicarea Legii Fondului Funciar: Legea nr. 18/1991, Legea 169/1997, Legea 1/2000 si Legea nr. 247/2005
 • Bilete de adeverire a proprietatii animalelor;
 • Intocmirea cererilor, a proceselor verbale de constatare la fata locului in vederea eliberarii Certificatelor de Producator Agricol
 • Eliberarea la solicitare a actelor doveditoare a proprietatii potentilor si institutiilor interesate
 • Atestate privind terenurile agricole si efectivele de animale
 • Intocmirea registrului de ferma
 • Intocmirea darilor de seama statistice
 • Efectuarea recensamantului anual al animalelor domestice
 • Incheierea contractelor de arenda pentru terenurile agricole
 • Intocmirea documentatiilor necesare trecerii suprafetelor de teren din folosinta in proprietate
 • Rezolvarea in termen legal a cererilor, sesizarilor privitoare la terenurile agricole adresate Primariei municipiului Husi si Institutiei Prefectului sau organelor centrale

3.Documente necesare pentru eliberarea adeverintei de rol agricol

 • Actele de identitate a membrilor majori din familie. In cazul minorilor se vor prezenta certificatele de nastere;
 • Actele de proprietate a imobilului, terenului aferent precum si actele de proprietate pentru alte terenuri in intravilan si extravilan;
 • Schita acestora.

Date de contact

Compartimentul Agricol si Cadastru
Adresa: str. 1 Decembrie, nr.9, mun. Husi, jud. Vaslui
Tel:0235/480204, interior 112 - 130 /Fax: 0235/480126
Program de lucru:
Luni-Joi: 07,30 - 16,00
Vineri: 07,30 - 13,30
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001