Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
? rimaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

STRATEGII DE DEZVOLTARE
STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A MUNICIPIULUI HUSI PENTRU ORIZONTUL DE TIMP 2021-2027
STRATEGIA PENTRU DEZVOLTAREA MUNICIPIULUI HUSI PERIOADA 2020-2021
ANUNT PUBLICARE -  "STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI HUSI PENTRU PERIOADA 2020-2021"
  Strategia de dezvoltare economico-sociala 2014-2020
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001