Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

RAPOARTE DE EVALUARE MANAGEMENT CASA DE CULTURA HUSI


Raport de activitate Casa de Cultura Municipala "Alexandru Giugaru" Husi perioada 2017-2021
RAPORT de activitate Casa de Cultura Husi - anul 2020
Rezultatul evaluarii managerului Casei de Cultura Municipale "Alexandru Giugaru" Husi anul 2019
Raport activitate Casa de Cultura Municipale Husi anul 2019
Rapor pentru evaluarea managerului Casei de Cultura Municipale "Alexandru Giugaru" Husi anul 2018
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001