Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Directia de Asistenta Sociala Husi


Anunturi publice
   Indemnizatia/Stimulent crestere copii
Alocatia de stat pentru copii
Alocatie pentru sustinerea familiei
Asistenti personali
Ajutorul social
Ajutorul de urgenta
Acordarea stimulentului educational (tichete de gradinita)
Ajutorul de inmormintare
Protectia copilului
Ajutoare pentru incalzirea locuintei in sezonul rece -
Servicii sociale disponibile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privati
Nomenclatorul si ierarhia functiilor - Directia de Asistenta Sociala Husi
CONCURSURI

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003