Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

25 August 2011

HOTARAREA Nr. 175 - privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care judetul Vaslui este membru asociat
Anexa
HOTARAREA Nr. 176 - privind aprobarea schimbului de terenuri intre MUNICIPIUL HUSI si SC ELECTROSANIT SRL HUSI
Anexa
HOTARAREA Nr. 177 - privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 26 mp, din care 6 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi si 20 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, in vederea amplasarii unor panouri publicitare, municipiul Husi, judetul Vaslui
Anexa
HOTARAREA Nr. 178 - privind aprobarea vanzarii unor loturi de teren, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in Cartier Recea, pe care sunt construite locuinte

HOTARAREA Nr. 179 - privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 603 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, in strada General Dabija Nicolae, nr.10, cu nr.cadastral 71982, judetul Vaslui, catre Cretescu Elena

HOTARAREA Nr. 180 - privind emiterea avizului de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica unui teren in suprafata de 15,68 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie, vis-a-vis de intrarea la Spital

HOTARAREA Nr. 181 - privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii unui teren in suprafata de 21 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, langa cladirea internat a Colegiului Agricol "Dimitrie Cantemir", lot nr.1

HOTARAREA Nr. 182 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 22,19 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru nr.21

HOTARAREA Nr. 183 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 52,08 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Alexandru Giugaru, in fata blocului 9

HOTARAREA Nr. 184 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 252 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 14 iulie nr.6.A

HOTARAREA Nr. 185 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 30000 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, Zona Recea, Tarla 57, Parcela 4642, nr.cadastral 72199, judetul Vaslui, in vederea realizarii unei zone de agrement

HOTARAREA Nr. 186 - privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnilor Neamtu Florin, Ungureanu Constantin si Neamtu Corneliu

HOTARAREA Nr. 187 - privind atribuirea cu titlu gratuit a patru loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnilor Noia Onut si Musteata Mircea - Dorin si doamnelor Jamal Ionela - Nadia si Pindaru Camelia - Maria

HOTARAREA Nr. 188 - privind modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate nr.25729 din 07.10.2008 incheiat cu domnul Apostol Nicolae pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl.L.5, sc.A, et.1, ap.8

HOTARAREA Nr. 189 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada Stefan cel Mare nr.20, bl.32, sc.A, et.1, ap.6, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 190 - privind aprobarea participarii municipiului Husi, judetul Vaslui, in calitate de membru fondator la constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Tara de Jos Vaslui"
Anexa 1
Anexa 2
HOTARAREA Nr. 191 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a zonei de agrement Recea, apartinand domeniului public al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, Zona Recea, nr.cadastrale 72399 si 72400
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Buget 2011
Bilant 2010
Registrul datoriei publice locala si registrul garantiilor locale
Listele de investitii pe anul 2011
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul Primarului 2009


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003