Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala
Asistenta sociala
Starea civila
Urbanism
Resurse umane
Camera agricola
Autorizare control
Impozite si taxe
Achizitii

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BILANT 2010


1.Bilant la 31.12.2010 - (Detalii)
2.Contul de Rezultat Patrimonial TOTAL - (Detalii)
3.Fluxuri de trezorerie(cod 03)- Trim 4, anul 2010 - (Detalii)
4.Fluxuri de trezorerie(cod04) - Trim 4, anul 2010 - (Detalii)
5.Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - (Detalii)
6.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii - (Detalii)
7.Cont de executie - Venituri - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)
8.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)
9.Cont de xececutie - Venituri - Bugetul local - (Detalii)
10.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - (Detalii)
11.Cont de executie - Credite interne - Cheltuieli - (Detalii)
12.Cont de xecutie - Venituri - Bugetul fondurilor externe nerambursabile - (Detalii)
13.Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul fondurilor externe nerambursabile - (Detalii)
14.Cont de executie - Venituri - Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local - (Detalii)
15.Cont de executie - Cheltuieli - Veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local- (Detalii)
16.Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale - (Detalii)
17.Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective - (Detalii)
18.Plati restante - (Detalii)
19.Situatia activelor si datoriilor - (Detalii)
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Buget 2011
Bilant 2010
Registrul datoriei publice locala si registrul garantiilor locale
Listele de investitii pe anul 2011
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001
Raportul Primarului 2009


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003