Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

LISTE DE INVESTITII PE ANUL 2011


- Lista de investitii pe anul 2011 cuprinzand lucrarile de investitii finantate din bugetul local pe anul 2011(27.10.2011) - publicat 01.11.2011(Detalii)
- Lista de investitii cuprinzand lucrarile de investitii finantate din bugetul local pe anul 2011 - Detalii)
- Lista lucrarilor de investitii ce se finanteaza din bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Detalii)

- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011 - bugetul local - (Detalii)

- Alte cheltuieli de investitii defalcate pe categorii de bunuri pe anul 2011 - venituri proprii - (Detalii)
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001

 


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Rapoarte anuale, Legea 52/2003