Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

Modalitati de contestare conform Legii 544/2001, privind liberal acces la informatiile de interes public


Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub

 
Exporta PDF - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub Tipare?te pagina - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub Trimite unui prieten - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub
 
Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public
 
ART. 21
    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
    (2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
    (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
 
 
    ART. 22
    (1) În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)
    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
    (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
    (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
    (5) Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
- See more at: http://www.oradea.ro/subpagina/modalitatile-de-contestare-a-deciziei-autoritatii-in-situatia-in-care-persoana-se-considera-vatamata-in-privinta-dreptului-de-acces-la-informatiile-de-interes-public-solicitate-potrivit-legii-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-publi#sthash.8ZZdPB7A.dpuf

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub

 
Exporta PDF - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub Tipare?te pagina - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub Trimite unui prieten - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub
 
Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public
 
ART. 21
    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
    (2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
    (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
 
 
    ART. 22
    (1) În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)
    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
    (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
    (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
    (5) Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
- See more at: http://www.oradea.ro/subpagina/modalitatile-de-contestare-a-deciziei-autoritatii-in-situatia-in-care-persoana-se-considera-vatamata-in-privinta-dreptului-de-acces-la-informatiile-de-interes-public-solicitate-potrivit-legii-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-publi#sthash.8ZZdPB7A.dpuf

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub

 
Exporta PDF - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub Tipare?te pagina - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub Trimite unui prieten - Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii n situatia n care persoana se considera vatamata n privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate Potrivit Legii 544/ 2001, privind liberul acces la informatiile de interes pub
 
Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public
 
ART. 21
    (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
    (2) Împotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
    (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atât informatiile de interes public solicitate initial, cât si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
 
 
    ART. 22
    (1) În cazul în care o persoana se considera vatamata în drepturile sale, prevazute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritoriala domiciliaza sau în a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7. (5, 10, respectiv 30 zile)
    (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
    (3) Hotarârea tribunalului este supusa recursului.
    (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
    (5) Atât plângerea, cât si apelul se judeca în instanta în procedura de urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.
- See more at: http://www.oradea.ro/subpagina/modalitatile-de-contestare-a-deciziei-autoritatii-in-situatia-in-care-persoana-se-considera-vatamata-in-privinta-dreptului-de-acces-la-informatiile-de-interes-public-solicitate-potrivit-legii-544-2001-privind-liberul-acces-la-informatiile-de-interes-publi#sthash.8ZZdPB7A.dpuf

-In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informartiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa, conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.

- Persoana care se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatia administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor din cadrul autoritatii sau institutiei publice.

- Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare lezat in drepturile saleprevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrative a tribunalului in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute de Legea nr.544/2001.

Model reclamatie


 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001