Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BUGET 2011


01.11.2011 - Bugetul local pe anul 2011, rectificat, aprobat potrivit HCL nr. 217/27.10.2011 privind aprobarea rectificarii bugetului local cu suma de 210 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si cote defalcate din impozit pe venit.
1. Bugetul local pe anul 2011, rectificat, aprobat potrivit HCL nr. 157/20.07.2011 privind aprobarea rectificarii bugetului local cu suma de 366,4 mii lei - etapa iulie 2011;
2. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, rectificat, aprobat prin HCL nr. 140/23.06.2011 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001