Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

HOTARIRI ADOPTATE CARE AU FOST SUPUSE ATENTIEI PUBLICE

Informatii publice

Hotararea de Consiliu Local nr. 196/28.11.2013.-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.

(Anexa 1 - Nivelurile impozitelor si taxelor locale);  

(Anexa 2 - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale);

(Anexa 3 - Lista actelor normative prin care s-au instituit facilitati fiscale); 

(Anexa 4 - Procedura de acordare a facilitatilor comune precizate de art. 286 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata);

(Anexa 5 - Procedura de acordare a facilitatilor comune precizate de art. 286 alin. (8) si (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata);


 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001