Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Conform ART.5, alin.2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public:

a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatilor sau institutiilor publice;

b) structura organizatorica, atributiile departamentelor,; programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice; programul de functionare;

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:

In cadrul Primariei Municipiului Husi, functioneaza un compartiment special destinat rezolvarii problemelor la care face referire Legea nr. 544/2001, iar persoana desemnata este consilieri Roca Ramona - Biroul Relatii cu Publicul, telefon 0235480009, int. 105 sau la adresa de e-mail: relatiipublic@primariahusi.ro

d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:

Primaria Municipiului Husi, str. 1 Decembrie, nr. 9, telefon 0235480009, fax 0235480126, e-mail: primar@primariahusi.ro, web: primariahusi.ro

e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

f) programele si strategiile proprii;

g) lista cuprinzind documentele de interes public

h) lista cuprinzind categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001