Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 

Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

ANUNT


In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizitionala in administratia publica, Primaria munucipiului Husi si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Husi, aduce la cunostinta publica Proiectul de hotarire privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010

Proiectul actului normativ, inclusiv anexele, pot fi consultate incepind cu data de 01.10.2009 pe site-ul Primariei Municipiului Husi, in sectiunea Lg.52/2003, Proiecte de hotariri supuse atentiei publice

In conformitate cu prevederile art.6 alin.4 din Legea nr. 52/2003, asteptam opiniile, propunerile, sau sugestiile privind acest proiect, pina la data de 28.10.2009.

Opiniile, propunerile sau sugestiile vor fi transmise in scris, prin posta, la sediul Primariei municipiului Husi, Serviciul Public de Impozite si alte Venituri ale Bugetului Local Husi, prin fax la numarul 0235/480126, sau prin e-mail la adresa relatiipublic@primariahusi.ro sau primar@primariahusi.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0235/480205, int. 118, persoana de contact Nica Liliana

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001