Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

PROIECTE FINANTATE PRIN PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL


Plan integrat de dezvoltare urbana a municipiului Husi


Ministrul dezvoltarii regionale si turismului a semnat in data de 7 octombrie 2010, la Husi, contractele de finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere", Domeniul major de interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana".

Proiectele sunt incluse in Planul Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU) ale municipiului Husi, si au o valoare totala de 61.610.389,41 lei.

Prin implementarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbana, administratia publica locala a municipiului Husi doreste sa obtina dezvoltarea economica si sociala durabila a municipiului primtr-o abordare integrata a problemelor care afecteaza zona urbana.
  • Proiectele incluse in PIDU Husi se refera la:
  • Regenerarea municipiului Husi prin modernizarea spatiilor publice urbane - Detalii
  • Crearea unui parc nou in municipiul Husi - Detalii / Finalizare proiect
  • Crearea unui centru consultativ pentru cetatenii municipiului Husi - Detalii
  • Cresterea nivelului de securitate sociala in municipiul Husi, prin implementarea unui sistem de supraveghere video - Detalii / Finalizare proiect
Informatii publice
Declaratii de avere
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001