Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

29 Septembrie 2011

HOTARAREA Nr. 192- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna septembrie 2011

HOTARAREA Nr. 193- privind aprobarea Proiectului "Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specifice zonei Husi,judetul Vaslui" si a cheltuielilor legate de proiect
Anexa
HOTARAREA Nr. 194- privind rectificarea bugetului local etapa septembrie 2011
Anexa: Bugetul local
Anexa: Bugetul local-Sectiunea Funtionare
Anexa: Bugetul local-Sectiunea Dezvoltare
Anexa: Lista de investitii
HOTARAREA Nr. 195- privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexa:Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexa:Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii-Sectiunea Functionare
Anexa:Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii-Sectiunea Dezvoltare
Anexele 1a,1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k
Anexa: Lista lucrarilor de investitii
HOTARAREA Nr. 196- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
Anexa
HOTARAREA Nr. 197- privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Anexa: Organigrama
Anexa: Statul de functii
HOTARAREA Nr. 198- privind inlocuirea unui membru in Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

HOTARAREA Nr. 199- privind aprobarea proiectului de management al domnului GAINA SERGIU in calitate de manager al Casei de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi
Anexa
HOTARAREA Nr. 200- privind organizarea evaluarii finale a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi, institutie de cultura din subordinea Consiliului Local al Municipiului Husi
Anexa
HOTARAREA Nr. 201- privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Husi in comisia de evaluare si de solutionare a contestatiilor la evaluarea managementului Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi

HOTARAREA Nr. 202- privind emiterea unui aviz de principiu pentru desfasurarea in perioada 2011 -2013 la Colegiul National "Cuza - Voda" Husi a cursurilor de formare in cadrul proiectului "Formarea continua a profesorilor de Limba Romana in societatea cunoasterii"

HOTARAREA Nr. 203- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Salon de infrumusetare", municipiul Husi, strada Meleti Istrati, langa Centrala Termica, judetul Vaslui

HOTARAREA Nr. 204- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15,68 mp pentru extinderea spatiului comercial, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie, vis-a-vis de intrarea la Spital, judetul Vaslui
Anexa
HOTARAREA Nr. 205- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 86,90 mp, pentru amenajare atelier de intretinere si reparat aparatura fitness, situat in Husi, strada Ion Alexandru Anghelus nr.14, aflat in administrarea Consiliului Local al Municipiului Husi
Anexa
HOTARAREA Nr. 206- privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 21 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, in strada Alexandru Giugaru, langa cladirea internat a Colegiului Agricol"Dimitrie Cantemir", lot nr.1, cu nr.cad.71005, judetul Vaslui, catre Dodoi Mariana

HOTARAREA Nr. 207- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 7 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric , nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte
Anexa
HOTARAREA Nr. 208- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Pascanu Andrei

HOTARAREA Nr. 209- privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Nechita Stefan

HOTARAREA Nr. 210- privind trecerea unor constructii din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al acestuia in vederea scoaterii din functiune si demolarii acestora

HOTARAREA Nr. 211- privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
Anexa
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003