Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

27 Ianuarie 2011
HOTARAREA Nr. 10- privind aprobarea planului de actiuni si de lucrari de interes local pentru beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificata si completata, pentru anul 2011
(Anexe)
HOTARAREA Nr. 11- privind introducerea in inventarul domeniului public al municipiului Husi a bunurilor ce apartin sectorului apa si sectorului canal-epurare

HOTARAREA Nr. 12- privind aprobarea evaluarii bunurilor ce apartin sectorului apa si sectorului canal-epurare din domeniul public al municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 13- privind modificarea anexei la Hotararea Consiliului Local al municipiului Husi nr.4 din 07.01.2011 privind aprobarea predarii infrastructurii aferenta serviciului de alimentare cu apa si canalizare, apartinand municipiului Husi, catre SC "AQUAVAS" SA VASLUI

HOTARAREA Nr. 14- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren - extindere spatiu lucru", municipiul Husi,strada 14 Iulie bl.N.1, sc.A, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar SC Eurosan SRL

HOTARAREA Nr. 15- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Concesionare teren -construire garaje auto", municipiul Husi, strada Luceafarul, langa bloc B.2,judetul Vaslui

HOTARAREA Nr. 16- privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - " Construire balcon cu acces din exterior", municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.B, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar Malanca Mariana

HOTARAREA Nr. 17- privind aprobarea inchirierii unui teren in suprafata de 2,91 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea construirii unui balcon cu acces din exterior, situat in intravilanul municipiului Husi, strada 1 Decembrie nr.25, bl.3, sc.B, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar Malanca Mariana

HOTARAREA Nr. 18- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 11 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte
(Anexe)
HOTARAREA Nr. 19- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 40 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, Bd.1 Mai, intre blocurile 27-29

HOTARAREA Nr. 20- privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.115 din 20.05.2010 privind aprobarea vanzarii apartamentelor proprietate de stat si a imobilelor nationalizate care nu au fost revendicate de fostii proprietari, aflate in proprietatea Municipiului Husi, catre actualii chiriasi

HOTARAREA Nr. 21- privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al municipiului Husi in Comisiile pentru evaluarea si asigurarea calitatii in educatie, infiintate in unitatile de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Husi

HOTARAREA Nr. 22- privind infiintarea Politiei Locale a Municipiului Husi, ca institutie publica de interes local cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 23- privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publica a municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 24- privind completarea art.5 al Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr. 303 din 07.12.2010 privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la infiintarea operatorului de furnizare a energiei termice, aprobarea infiintarii operatorului de furnizare a energiei termice S.C. URBANCALOR S.R.L. Husi si a modalitatii de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de energie termica in municipiul Husi

HOTARAREA Nr. 25- privind integrarea contractului de salubrizare existent in municipiul Husi in proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui"

HOTARAREA Nr. 26- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi
(Anexe)
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003