Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

28 Aprilie 2011

HOTARAREA Nr. 97- privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului de producere, distributie si furnizare a energiei termice din Municipiul Husi, ofertantului desemnat castigator in urma procedurii de licitatie publica deschisa

HOTARAREA Nr. 98- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 15 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Sf.Gheorghe nr.1

HOTARAREA Nr. 99 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 20 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Luceafarul - lot. 4(in apropierea Caminului 13)

HOTARAREA Nr. 100 - privind emiterea avizului de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 20 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, str.Luceafarul- lot. 5 (in apropierea Caminului 13)

HOTARAREA Nr. 101 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren de 49 mp pentru spatiu comercial, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, B-dul 1 Mai nr.9, intre blocurile 27 si 29, nr.cadastral 72149, judetul Vaslui
Anexa

HOTARAREA Nr. 102 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 7 ha, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, in vederea realizarii unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile, situat in extravilanul municipiului Husi, punct "Dric", T.46, P.3979 ,judetul Vaslui
Anexa

HOTARAREA Nr. 103 - privind aprobarea concesionarii directe a unei suprafete de teren de 30 mp apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situata in municipiul Husi, strada 14 Iulie, bl.N.1, sc.A, parter, ap.2, judetul Vaslui, beneficiar SC "EUROSAN" SRL

HOTARAREA Nr. 104 - privind darea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani catre Asociatia Comunitara "Totul pentru viata" Husi a spatiului in suprafata de 291,97 mp situat la etajul 1 al Cresei din municipiul Husi, strada Cpt.N.N.Cisman nr.26, judetul Vaslui

HOTARAREA Nr. 105 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 106 - privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnelor Micu Andreea si Pandelea Alexandra-Delia

HOTARAREA Nr. 107 - privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 108 - privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale a Municipiului Husi
Organigrama
Stat de functii
Regulament

HOTARAREA Nr. 109 - privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii si a Contractului de prestari servicii pentru amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi
Contract de delegare
Contract de prestari servicii

HOTARAREA Nr. 110 - privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
Anexa

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003