Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

27 Octombrie 2011

HOTARAREA Nr. 216- privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiate la data de 30.09.2011
Anexa
HOTARAREA Nr. 217- privind rectificarea bugetului local cu suma de 210 mii lei reprezentand sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si cote defalcate din impozit pe venit
Anexa - Bugetul local pe anul 2011. Rectificare 27.10.2011
Anexa - Bugetul local 2011 - Sectiunea Functionare
Anexa - Bugetul local 2011 - Sectiunea Dezvoltare
Anexa - Lista de investitii

HOTARAREA Nr. 218- privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2012 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi
Anexa
HOTARAREA Nr. 219- privind aprobarea cuantumurilor taxelor de radioficare ce vor fi utilizate la Centrul de Radioficare Husi incepand cu data de 01.01.2012

HOTARAREA Nr. 220- privind aprobarea cuantumurilor taxelor ce se vor utiliza la Centrul Public de Desfacere Husi incepand cu data de 01.01.2012

HOTARAREA Nr. 221- privind aprobarea nivelului taxei de concesionare ce se va utiliza in anul fiscal 2012 pentru concesionarea terenurilor pentru care pana la data de 31.12.2003 s-a datorat taxa teren

HOTARAREA Nr. 222- privind aprobarea cuantumului taxelor speciale ce se vor utiliza pe raza municipiului Husi incepand cu data de 01.01.2012

HOTARAREA Nr. 223- privind aprobarea tarifelor de baza lunare pe metru patrat ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2012 pentru inchirierea terenurilor si spatiilor din domeniul public si privat al Municipiului Husi aflate in administrarea Centrului Public de Desfacere si in patrimoniul Casei de Cultura Husi

HOTARAREA Nr. 224- privind aprobarea cuantumului taxei concesionare loc de inhumare si a taxelor ce se vor utiliza pentru serviciile funerare practicate in cimitirele aflate in administrarea Consiliului Local Husi incepand cu data de 01.01.2012

HOTARAREA Nr. 225- privind stabilirea taxelor de pasunat pentru anul 2012

HOTARAREA Nr. 226- privind aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului Husi, judetul Vaslui

HOTARAREA Nr. 227- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 30000 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflat in proprietatea municipiului Husi, situat in intravilanul municipiului Husi, zona Recea, Tarla 57, Parcela 4642, nr.cadastral 72199, judetul Vaslui, in vederea realizarii unei zone de agrement
Anexa

HOTARAREA Nr. 228- privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate in solutionarea cererilor pentru atribuirea de terenuri, conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in 2008
Anexa

HOTARAREA Nr. 229- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata in anul 2008, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui
Anexa

HOTARAREA Nr. 230- privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 160 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Stanescu Costel-Ginaur

HOTARAREA Nr. 231- privind asigurarea din bugetul local a sumei necesare acoperirii diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei n Municipiul Husi

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003