Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

26 Mai 2011

HOTARAREA Nr. 117- privind aprobarea contului de executie a bugetului local si bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii incheiat la data de 31.03.2011
Anexele 1->5
Anexele 6->12

HOTARAREA Nr. 118- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara
Anexa

HOTARAREA Nr. 119- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a 9 loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situate in municipiul Husi, zona Dric, nr.2, judetul Vaslui, pentru construirea de locuinte
Anexa

HOTARAREA Nr. 120- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unui teren atribuit in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Dinu Dumitru

HOTARAREA Nr. 121- privind atribuirea cu titlu gratuit a unui lot de teren in suprafata de 300 mp, in zona Cartierului Dric, pentru construirea unei locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, doamnei Bunescu Anca-Elena

HOTARAREA Nr. 122- privind acceptarea, fara sarcini, a donatiei terenului in suprafata de 397,19 mp, situat in municipiul Husi, sola 70, parcela 4/3, cu scopul amenajarii unei cai de acces

HOTARAREA Nr. 123- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Aleea Stadionului nr.11, bl.25, sc.C, et.III, ap.23, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 124- privind aprobarea vanzarii camerei de camin din Caminul de nefamilisti situat in Husi, strada Husi-Stanilesti nr.5, Caminul 1, sc.A. et.2, ap.6
Anexa

HOTARAREA Nr. 125- privind modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate nr.4217 din 14.02.2007 incheiat cu Ifrosa Gena pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.83, bl. G3, sc. A, et. 2, ap. 11

HOTARAREA Nr. 126- privind modificarea contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate autentificat sub nr. 888 din 30.09.2009 incheiat cu Stafie Ionica si Stafie Veronica pentru apartamentul situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.16, bl. L5, sc. A, et. 1, ap. 6

HOTARAREA Nr. 127- privind modificarea contractului de inchiriere nr. 5026/12.04.2000 care are ca obiect apartamentul situat in municipiul Husi, strada Calea Basarabiei nr.85, bl. G1, sc. A, parter, ap. 2

HOTARAREA Nr. 128- privind modificarea Contractului de inchiriere nr.1371 din 20.01.2011

HOTARAREA Nr. 129- privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti judetul Vaslui, la care judetul Vaslui este membru asociat
Anexa

HOTARAREA Nr. 130- privind mandatarea reprezentantului autoritatilor administratiei publice locale ale municipiului Husi in Adunarea Generala a Actionarilor la SC GOSCOMLOC SA HUSI sa numeasca administratorul special al SC GOSCOMLOC SA HUSI, societate in insolventa

HOTARAREA Nr. 131- privind aprobarea Acordului de parteneriat a Municipiului Husi cu Asociatia Comunitara "Totul pentru viata" Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 132- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii directe a unui teren in suprafata de 25,80 mp, in vederea construirii unui balcon la apartamentul nr.6, situat in Husi, Soseaua Husi-Stanilesti bl.1,sc.B

HOTARAREA Nr. 133- privind trecerea din domeniul public al municipiului Husi in domeniul privat al acestuia a bunului "Conducta aductiune" (Poganesti - Statia de tratare), in vederea dezafectarii acestuia

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003