Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

24 Noiembrie 2011

HOTARAREA Nr. 239- privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 240- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 241- privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pentru anul 2012
Anexa

HOTARAREA Nr. 242- privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Biblioteca Municipala "Mihai Ralea" Husi si a caietului de obiective pentru intocmirea proiectului de management in vederea incheierii noului contract de management
Anexa

HOTARAREA Nr. 243- privind aprobarea Programului de pregatire, dezapezire si combaterea poleiului Programului de masuri in perioada noiembrie 2011 - martie 2012 si constituirea Comandamentului local de iarna
Anexa

HOTARAREA Nr. 244- privind aprobarea Proiectului "Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specifice zonei Husi, judetul Vaslui" si a cheltuielilor legate de proiect

HOTARAREA Nr. 245- privind punerea la dispozitia operatorului SC AQUAVAS SA VASLUI cu drept de folosinta a terenurilor pentru constructia / extinderea/ reabilitarea investitiilor aferente proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui" - aglomerarea Husi, finantat prin programul POS Mediu Axa nr.1
Anexa

HOTARAREA Nr. 246- privind darea in administrare a terenurilor pe care vor fi amplasate mijloacele fixe aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Husi, ce urmeaza a fi realizate prin proiectul "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui" - aglomerarea Husi, finantat prin programul POS Mediu Axa nr.1
Anexa

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003