Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

24 Februarie 2011

HOTARAREA Nr. 35- privind aprobarea asocierii Unitatii Administrativ Teritoriale a municipiului Husi cu Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Cretesti in vederea infiintarii S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI

HOTARAREA Nr. 36- privind aprobarea studiului de oportunitate cu privire la infiintarea operatorului de servicii de salubrizare, aprobarea infiintarii operatorului de servicii de salubrizare S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. HUSI prin reorganizarea Serviciului Public de Salubrizare Husi si a modalitatii de delegare a gestiunii prin atribuire directa a serviciului public de salubrizare in municipiul Husi
Anexa 1
Anexele 2,3,4
Anexa 5
Anexa 6

HOTARAREA Nr. 37- privind stabilirea numarului de veterani si vaduve de razboi, persoane cu handicap si asistenti personali ai acestora care au dreptul de a calatori gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe raza municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 38- privind acordarea ajutorului de urgenta pentru situatii deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor singure, altele decat cele prevazute expres in Legea nr.416/2001
Anexa

HOTARAREA Nr. 39- privind stabilirea veniturilor potentiale ce pot fi valorificate din anumite categorii de bunuri de catre beneficiarii de ajutor social
Anexa

HOTARAREA Nr. 40- privind alocarea de fonduri in anul 2011, din bugetul local, pentru serviciile sociale prestate de Asociatia Comunitara "Totul pentru Viata" cu sediul in municipiul Husi, strada 1 Decembrie nr.12

HOTARAREA Nr. 41- privind alocarea de fonduri in anul 2011, din bugetul local, pentru serviciile sociale specializate prestate de Asociatia "Congregatia Surorilor Saracilor Parintelui Vicenzo Morinello" cu sediul in municipiul Husi, strada Corni nr. 144

HOTARAREA Nr. 42- privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale specializate oferite de Asociatia Congregatia Surorile Saracilor Pr. Vicenzo Morinello cu sediul in municipiul Husi, str. Corni nr.144

HOTARAREA Nr. 43- privind stabilirea taxei speciale pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa

HOTARAREA Nr. 44- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 12 mp apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situat in Piata Victoriei

HOTARAREA Nr. 45- privind acordarea unui aviz favorabil in vederea efectuarii unui schimb de terenuri intre Municipiul Husi si SC "Electrosanit" SRL Husi

HOTARAREA Nr. 46- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Husi-Stanilesti nr.5, Camin 1, sc.A, et.II, ap.6, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 47- privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a doua loturi de teren, in suprafata de 20 mp fiecare, pentru construirea a doua garaje, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, aflate in proprietatea municipiului Husi, situate in municipiul Husi, strada Luceafarul, langa bloc B.2, nr.cadastrale 71973 si 71974, judetul Vaslui
Anexele 1 si 2

HOTARAREA Nr. 48- privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu comercial apartinand domeniului public al municipiului Husi, aflat in administrarea Centrului Public de Desfacere Husi, situate in Piata Victoriei, Hala Agroalimentara
Anexele 1 si 2

HOTARAREA Nr. 49- privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 46 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in municipiul Husi, strada Stefan cel Mare nr.45.C, judetul Vaslui
Anexa

HOTARAREA Nr. 50- privind aprobarea valorilor de inventar a bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi si care au fost evaluate in baza Dispozitiei nr.2146 din 15.10.2010
Anexa

HOTARAREA Nr. 51- privind aprobarea valorilor de inventar a bunurilor imobile ce apartin domeniului public al Municipiului Husi si care au fost evaluate si reevaluate in baza Dispozitiei nr.2146 din 15.10.2010
Anexa

HOTARAREA Nr. 52- privind revocarea dreptului Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi de a administra unele bunuri imobile
Anexa

HOTARAREA Nr. 53- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi,zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Leon Petrica si doamnelor Ursu Oana si Cerchez Alexandra- Andreea

HOTARAREA Nr. 54- privind atribuirea cu titlu gratuit a trei loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnului Rusu Viorel si doamnelor Moraru Camelia si Cerchez Alina

HOTARAREA Nr. 55- privind mandatarea reprezentantului autoritatilor administratiei publice locale in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala Goscomloc S.A. Husi pentru incheierea unui contract de comodat cu SC "URBANCALOR" SRL HUSI
Anexa

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003