Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

23 Iunie 2011

HOTARAREA Nr. 137- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare strada Calarasi din municipiul Husi"
Anexa

HOTARAREA Nr. 138- privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare strada Castroian din municipiul Husi"
Anexa

HOTARAREA Nr. 139- privind rectificarea bugetului local etapa iunie 2011
Anexa - Bugetul local
Anexa - Bugetul local - Sectiunea Functionare
Anexa - Bugetul local - Sectiunea Dezvoltare
Anexa - Lista de investitii

HOTARAREA Nr. 140- privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexa -Buget
Anexa - Sectiunea Functionare
Anexa - Sectiunea Dezvoltare
Anexa - Detalierea cheltuielilor pe articole si aliniate
Anexa - Lista lucrarilor de investitii

HOTARAREA Nr. 141- privind aprobarea bugetului Proiectului "ADMINnet - Catre o dezvoltare armonioasa a zonei de frontiera Romania-Republica Moldova"
Anexa

HOTARAREA Nr. 142- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 143- privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi

HOTARAREA Nr. 144- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Bd.1 Mai nr.4, bl.25, sc.A, et.4, ap.18, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 145- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Stefan cel Mare nr.20, bl.32, sc.A, et.1, ap.6, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 146- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada 1 Decembrie bl.12, sc.B, et.4, ap.2, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 147- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea concesionarii unui teren in suprafata de 36,94 mp, situat in intravilanul municipiului Husi, strada Meleti Istrati, langa Centrala Termica (bloc 24)

HOTARAREA Nr. 148- privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 300 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, strada Ieremia Movila nr.8, (Cartier Dric.1, lot nr.109), judetul Vaslui, doamnei Trisca Florentina

HOTARAREA Nr. 149- privind emiterea unui aviz de principiu in vederea vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 5000 mp, situat in municipiul Husi, zona Dric, judetul Vaslui

HOTARAREA Nr. 150- privind retragerea dreptului de folosinta asupra unor terenuri atribuite in conformitate cu Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, modificata si completata, in intravilanul municipiului Husi, zona Cartierului Dric, judetul Vaslui, domnului Cozma Costel si doamnei Popa Paraschiva

HOTARAREA Nr. 151- privind aprobarea functionarii Gradinitei cu program prelungit nr.2 Husi ca structura a Gradinitei cu program prelungit nr.1 Husi, incepand cu anul scolar 2011-2012

HOTARAREA Nr. 152- privind accesul, circulatia si alte activitati ce se pot desfasura in zona de frontiera

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003