Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

22 Iulie 2011

HOTARAREA Nr. 166 - privind insusirea modificarii Caracteristicilor principale si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui", aprobat prin Hotararea Guvernului nr.536/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Anexe

HOTARAREA Nr. 167 - privind aprobarea listei cu lucrarile si obiectivele de investitii aferente sistemului de alimentare cu apa si de canalizare din municipiul Husi intocmita de catre consultantul SC "Interdevelopment" SRL Bucuresti, propuse a fi realizate prin POS Mediu - Axa prioritara 1 Fonduri de coeziune
Anexe

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003