Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

20 Iulie 2011

HOTARAREA Nr. 153 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna iulie 2011

HOTARAREA Nr. 154 - privind alocarea sumei de 5400 lei pentru intocmirea unui Studiu de Fezabilitate avand ca tema "Amenajare parcare strada Al.I.Cuza bloc H.1"

HOTARAREA Nr. 155 - privind aprobarea obiectivului de investitie "Semaforizare intersectie strada Al.I.Cuza - strada Florilor"

HOTARAREA Nr. 156 - privind aprobarea executiei bugetului local, bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, bugetului creditelor interne si bugetului fondurilor externe nerambursabile incheiate la data de 30.06.2011
Anexe

HOTARAREA Nr. 157 - privind rectificarea bugetului local cu suma de 366,4 mii lei - etapa iulie 2011
Bugetul local
Bugetul local - Sectiunea Functionare
Bugetul local - Sectiunea Dezvoltare
Lista de investitii

HOTARAREA Nr. 158 - privind aprobarea schimbului de imobile intre Municipiul Husi si SC "RECON" SA Husi

HOTARAREA Nr. 159 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Alexandru Giugaru nr.10, bl.11, sc.C,et.II, ap.40, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 160 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii apartamentului proprietatea municipiului Husi, situat in Husi strada Schit nr.6, bl.H.4, sc.C, et.III, ap.42, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 161 - privind aprobarea vanzarii apartamentului situat in Husi, strada 1 Decembrie nr.16, bl.12, sc.B, et.4, ap.2, catre actualul chirias

HOTARAREA Nr. 162 - privind emiterea avizului favorabil pentru aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 603 mp, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, situat in Husi, strada General Dabija Neculai nr.10, (Cartier Recea, loturi nr.72 si nr.74), cu nr.cad.71982, judetul Vaslui, doamnei Cretescu Elena

HOTARAREA Nr. 163 - privind atribuirea cu titlu gratuit a doua loturi de teren in suprafata de 300 mp fiecare, in zona Cartierului Dric, pentru construirea de locuinte proprietate personala conform Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, domnilor Paduraru Adrian si Popa Marian

HOTARAREA Nr. 164 - privind aprobarea rezultatului evaluarii finale a managementului la Casa de Cultura "Alexandru Giugaru" Husi si a caietului de obiective pentru intocmirea proiectului de management in vederea incheierii noului contract de management
Anexe

HOTARAREA Nr. 165 - modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003