Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

20 Decembrie 2011

HOTARAREA Nr. 247 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna decembrie 2011

HOTARAREA Nr. 248 - privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Anexa

HOTARAREA Nr. 249 - privind aprobarea Notei de fundamentare actualizata in vederea efectuarii transferurilor in suma de 8.887.046,81 lei catre Compania Nationala de Investitii SA in vederea cofinantarii obiectivului de investitii "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa potabila, a sistemului de canalizare si a statiei de epurare din municipiul Husi", conform Conventiei nr.25911 din 24.09.2007
Anexa

HOTARAREA Nr. 250 - privind rectificarea bugetului local - etapa decembrie 2011
Anexa - Bugetul local
Anexa - Bugetul local - Sectiunea Functionare
Anexa - Bugetul local - Sectiunea Dezvoltare
Anexa - Lista de investitii

HOTARAREA Nr. 251 - privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa decembrie 2011
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea Functionare
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea Dezvoltare
Anexele 1a, 1b,1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k
Anexa - Lista de investitii

HOTARAREA Nr. 252 - privind rectificarea bugetului Proiectului "ADMINnet - Catre o dezvoltare armonioasa a zonei de frontiera din Romania-Republica Moldova"
Anexa

HOTARAREA Nr. 253 - privind aprobarea acordului de infratire intre municipiul Husi, judetul Vaslui din Romania si orasul Singera, municipiul Chisinau din Republica Moldova
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003