Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

18 Martie 2011

HOTARAREA Nr. 58- privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare catre S.C. ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Husi
Anexa 1 - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Husi prin concesiune
Anexa 2 - Contract de prestari servicii privind activitatea de salubrizare
Anexa 3 - Contract de prestari servicii privind activitatea de ecarisaj

HOTARAREA Nr. 59- privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI si aprobarea contractului de mandat al acestuia

HOTARAREA Nr. 60- privind mandatarea reprezentantului autoritatilor administratiei publice locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L. Husi pentru participarea la constituirea S.C. PARCURI VERZI S.R.L. Husi

HOTARAREA Nr. 61- privind modificarea organigramei si a statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi
Anexa

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003