Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

16 Noiembrie 2011

HOTARAREA Nr. 232- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna noiembrie 2011

HOTARAREA Nr. 233- privind rectificarea bugetului local cu suma de 326,47 mii lei reprezentand "Subventii primite de la bugetul Consiliului Judetean pentru protectia copilului" si "Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor"
Anexa - Bugetul local
Anexa - Bugetul local - Sectiunea Functionare
Anexa - Bugetul Local - Sectiunea Dezvoltare
Anexa - Lista de investitii

HOTARAREA Nr. 234- privind aprobarea bugetului rectificat de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - etapa noiembrie 2011
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea Functionare
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii - Sectiunea Dezvoltare
Anexele 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 1.k
Anexa - Lista de investitii

HOTARAREA Nr. 235- privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012
Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3
Anexa 4
Anexa 5

HOTARAREA Nr. 236- privind modificarea cap.VI art.9 din Contractul nr.11527/02.05.2011 privind delegarea gestiunii serviciilor de amenajarea, intretinerea si infrumusetarea spatiilor verzi din municipiul Husi prin concesiune

HOTARAREA Nr. 237- privind modificarea cap.VI art.9 alin (1),(2) si (3) din Contractul nr.9598/01.04.2011 privind delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare din municipiul Husi prin concesiune

HOTARAREA Nr. 238- privind completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
Anexa
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003