Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

14 Octombrie 2011

HOTARAREA Nr. 212- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna octombrie 2011

HOTARAREA Nr. 213- privind modificarea statului de functii al Spitalului Municipal "Dimitrie Castroian" Husi
Anexa
HOTARAREA Nr. 214- privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi, judetul Vaslui
Anexa
HOTARAREA Nr. 215- privind aprobarea Proiectului "Actiuni de marketing si publicitate pentru promovarea produselor turistice specifice zonei Husi,judetul Vaslui" si a cheltuielilor legate de proiect in valoare de 947.555,56 lei
Anexa
Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003