Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

14 Aprilie 2011

HOTARAREA Nr. 89 - privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna aprilie 2011

HOTARAREA Nr. 90 - privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 10.000 mp, in punctul "Statia de asfalt", Tarlaua 33, Parcela 3577, apartinand domeniului privat al municipiului Husi, proprietatea municipiului Husi, situat in extravilanul municipiului Husi, judetul Vaslui
Anexa

HOTARAREA Nr. 91 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare strada Castroian din municipiul Husi"

HOTARAREA Nr. 92 - privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitie "Amenajare trotuare strada Calarasi din municipiul Husi"

HOTARAREA Nr. 93 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2011 cu suma de 417 mii lei reprezentand sume FEN postaderare in contul platilor efectuate in anul curent
Anexe

HOTARAREA Nr. 94 - privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexe

HOTARAREA Nr. 95 - privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul Bibliotecii Municipale "Mihai Ralea" Husi

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003