Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

11 Februarie 2011

HOTARAREA Nr. 27- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna februarie 2011

HOTARAREA Nr. 28- privind aprobarea valorii unor bunuri ce apartin domeniului privat al municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 29- privind modificarea si completarea inventarului bunurilor mobile si imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Husi
(Anexe)

HOTARAREA Nr. 30- privind aprobarea schimbarii destinatiei a doua imobile apartinand Municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 31- privind modificarea statului de functii al personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Husi

HOTARAREA Nr. 32- privind aprobarea bugetului local pe anul 2011
Anexa - Bugetul local pe anul 2011-initial
Anexa - Bugetul local pe anul 2011-Sectiunea Functionare
Anexa - Bugetul local pe anul 2011-Sectiunea Dezvoltare
Anexa - Lista de investitii
Anexa - Alte cheltuieli de investitii

HOTARAREA Nr. 33- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii-Initial
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii-Sectiunea Functionare
Anexa - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii-Sectiunea Dezvoltare
Anexele - 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k
Anexa 3b
Anexa 1b

HOTARAREA Nr. 34- cu privire la emiterea unui aviz favorabil privind constituirea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor specifice comitetului director la Spitalul Municipal "Dimitrie Castroian"

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003