Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare
Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte

Primaria Husi
Administratia publica locala

Serviciul Public Local de Asistenta sociala

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor

Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala

Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare

Compartimentul Agricol si Cadastru

Compartimentul Autorizare Control

Serviciul Impozite si Taxe Locale


Organigrama Primariei municipiului Husi
Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte
HOTARARI ALE CONSILIULUI LOCAL

07 Ianuarie 2011

HOTARAREA Nr. 01- privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local al municipiului Husi pentru luna ianuarie 2011

HOTARAREA Nr. 02- privind aprobarea preluarii serviciului public de alimentare cu energie termica impreuna cu infrastructura aferenta serviciului, apartinand Municipiului Husi, de la SC "GOSCOMLOC" SA HUSI

HOTARAREA Nr. 03- privind aprobarea predarii infrastructurii aferenta serviciului public de alimentare cu energie termica apartinand Municipiului Husi, catre operatorul local SC "URBANCALOR" SRL HUSI

HOTARAREA Nr. 04- privind aprobarea predarii infrastructurii aferenta serviciului de alimentare cu apa si canalizare, apartinand municipiului Husi, catre S.C "AQUAVAS" S.A VASLUI

HOTARAREA Nr. 05- privind desemnarea reprezentantului Autoritatilor Administratiei Publice Locale ale Municipiului Husi in Adunarea Generala a Asociatilor la SC URBANCALOR SRL si aprobarea contractului de mandat al acestuia

HOTARAREA Nr. 06- privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Husi nr.11 din 29 ianuarie 2009 privind desemnarea mandatarului autoritatilor administratiei publice locale ale municipiului Husi in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. Goscomloc S.A. Husi, aprobarea contractului de mandat al acestuia si desemnarea membrilor Consiliului de Administratie la S.C. Goscomloc S.A. Husi

HOTARAREA Nr. 07- privind mandatarea reprezentantului autoritatilor administratiei publice locale in Adunarea Generala a Actionarilor la Societatea Comerciala Goscomloc S.A. Husi pentru incheierea unui contract de comodat

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism

Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001


Legea nr. 52/2003
Anunt
Proiecte de hotariri supuse atentiei publice
Hotariri adoptate care, au fost supuse atentiei publice
Hotariri adoptate de Consiliul Local Husi
Rapoarte anuale, Legea 52/2003