Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA


ANUL 2011

- Bilant la 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011) - (Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011)(Detalii)
- Registrul datoriei publice actualizat la data de 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011) - (Detalii)
- Registrul garantiilor locale actualizat la data de 30.09.2011 - (publicat 01.11.2011) -(Detalii)
- Lucrari de investitii finalizate in perioada 2009-2010, cele ale caror lucrari urmeaza sa fie incheiate in acest an sau se deruleaza cu termene viitoare de dare in folosinta - (Detalii)
- Imprumuturi locale - (Detalii)
- Indicatori cu privire la executia bugetului local la data de 30.06.2011 - (Detalii)
- Buget 2011 - (Detalii)
- Bilant la 30.06.2011 - (Detalii)
- Bilant la 31.03.2011 - (Detalii)
- Bilant 2010 - (Detalii)
- Registrul datoriei publice - (Detalii)
- Listele de investitii pe anul 2011 - (Detalii)

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001