Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA ANUL 2022

 


Situatia lunara a platilor la zi (executie bugetara)

- Bilantul contabil incheiat la data de 30.06.2022
-ANUNT COLECTIV nr. 22172/14.07.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa)
-ANUNT COLECTIV nr. 22169/14.07.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa)
-ANUNT COLECTIV nr. 21568/11.07.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa)
-ANUNT COLECTIV nr. 20817/01.07.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 19798/23.06.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 19726/22.06.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 18914/16.06.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 18699/15.06.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2022 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 18430/14.06.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice - (Anexa persoane fizice), (Anexa persoane juridice)
-ANUNT COLECTIV nr. 17555/06.06.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice - (Anexa persoane fizice), (Anexa persoane juridice)
-ANUNT COLECTIV nr. 16059/23.05.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice - (Anexa persoane fizice), (Anexa persoane juridice)
-ANUNT COLECTIV nr. 15286/17.05.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 15166/16.05.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice - (Anexa persoane fizice), (Anexa persoane juridice)
-ANUNT COLECTIV nr. 13791/05.05.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice - (Anexa persoane fizice), (Anexa persoane juridice)
-ANUNT COLECTIV nr. 13456/03.05.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
- Bilantul contabil incheiat la data de 31.03.2022
-ANUNT COLECTIV nr. 11534/13.04.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 10872/06.04.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 10783/06.04.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 10150/31.03.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 8850/22.03.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 7835/14.03.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 6825/04.03.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 5374/21.02.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
-ANUNT COLECTIV nr. 4546/14.02.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
- Hotararea nr. 64 - privind adoptarea bugetului local pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023-2025 - (Anexa)
- Hotararea nr. 65 - privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 si estimat pentru anii 2023 - 2025 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
-Situatia soldurilor - societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta
- Lista contribuabililor mici si mijlocii care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.12.2021
-Lista contribuabililor mari care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.12.2021
-ANUNT COLECTIV nr. 3240/01.02.2022 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (Anexa).
- Bilanul contabil incheiat la data de 31.12.2021
- ANUNT - privind consultarea publica a Proiectului bugetului local al Municipiului Husi pe anul 2022
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 01.01.2022
 - Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 01.01.2022
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2021
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2021
 - Registrul datoriei publice locale, actualizat la data de 31.12.2021
 - Registrul garantiilor locale actualizat la data de 31.12.2021
 - Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2021

 

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001