Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA ANUL 2021


Situatia lunara a platilor la zi (executie bugetara)

ANUNT COLECTIV nr. 34270/30.12.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane juridice
ANUNT COLECTIV nr. 34231/29.12.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 34095/28.12.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 34017/27.12.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 34009/27.12.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 32803/15.12.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 32448/13.12.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  si juridice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 31170/02.12.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  si juridice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 30907/26.11.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  si juridice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 30221/22.11.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  si juridice - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 29967/19.11.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
PROIECTE DE HOTARARI - privind taxele locale in Municipiul Husi ce se vor utiliza cu data de 01.01.2022
ANUNT COLECTIV nr. 28481/10.11.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 28616/10.11.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 28164/05.11.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 26223/22.10.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 25383/15.10.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 25198/14.10.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 25044/13.10.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 24936/12.10.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 23781/30.09.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 23192/23.09.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 22231/14.09.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 20836/01.09.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 20547/27.08.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 18769/09.08.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 17812/29.07.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 17766/27.07.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice  - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 16752/16.07.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si juridice. - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 15239/01.07.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane juridice. - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 13998/16.06.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si juridice. - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 13611/11.06.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si juridice. - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 11977/21.05.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane juridice. - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 11334/14.05.2021- privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice. - (ANEXA)
ANUNT COLECTIV nr. 10031/28.04.2021 - privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2021 pentru contribuabilii persoane fizice si persoane juridice. - (ANEXA)
HOTARAREA NR. 129 - privind adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimat pentru anii 2022-2024 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
HOTARAREA NR. 128 - privind adoptarea bugetului local pe anul 2021 si estimat pentru anii 2022-2024
Liste de investii pe anul 2021
Bilantul contabil incheiat la 31.03.2021
Lista contribuabililor mari, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.03.2021
Lista contribuabililor mici si mijlocii, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.03.2021
Situatia soldurilor - societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta.
ANUNT PUBLICARE PROIECT DE HOTARARE - privind modificarea si completarea HCL nr. 47/25.02.2021 privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi

PROIECTUL DE HOTARARE

ANUNT PUBLICARE PROIECTE DE HOTARARI - privind proiectul de buget local pe anul 2021 si estimat pentru anii 2022-2024 si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimat pentru anii 2022-2024 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 si estimat pentru anii 2022-2024
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 si estimat pentru anii 2022-2024 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii

ANUNT - privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi
Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 01.01.2021
Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 01.01.2021
Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2020
Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2020
Registrul datoriei publice locale, actualizat la data de 31.12.2020
Registrul garantiilor locale, actualizat la data de 31.12.2020
Anexa nr.3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2020
PROIECT DE HOTARARE - privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local al Municipiului Husi
Situatia soldurilor - societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta
Lista contribuabililor mici si mijlocii, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.12.2020
Lista contribuabililor mari, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.12.2020
Bilanul contabil incheiat la data de 31.12.2020

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001