Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA ANUL 2020


PROIECTE DE HOTARARI - privind taxele locale in Municipiul Husi ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2021 
- LISTA CONTRIBUABILILOR MICI SI MIJLOCII - care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 30.09.2020
- LISTA CONTRIBUABILILOR MARI - care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 30.09.2020
-SITUATIA SOLDURILOR -  societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta la data de 30.09.2020
ANUNT - privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 datorate bugetului local
BILANTUL CONTABIL INCHEIAT LA 31.03.2020
- LISTA CONTRIBUABILILOR MICI SI MIJLOCII - care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 30.06.2020
- LISTA CONTRIBUABILILOR MARI - care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 30.06.2020
-SITUATIA SOLDURILOR -  societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta la data de 30.06.2020
BILANTUL CONTABIL INCHEIAT LA 30.06.2020
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.03.2020 (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.03.2020 (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2019 (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2019 - (Detalii)
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 si estimat pentru anii 2021-2023
PROIECT DE HOTARARE - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si estimat pentru anii 2021-2023 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii
BILANTUL CONTABIL INCHEIAT LA DATA DE 31.12.2019
Lista contribuabililor mari, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.12.2019.
Lista contribuabililor mici si mijlocii, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.12.2019.
Situatia soldurilor - societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta.

ANUNT COLECTIV - comunicare prin publicitate nr. 591/13.01.2020, privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2019, pentru contribuabili persoane fizice.

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001