Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA


ANUL 2019
PROIECTE DE HOTARARI - privind taxele locale in Municipiul Husi ce se vor utiliza incepand cu data de 01.01.2020 
ANUNT COLECTIV - comunicare prin publicitate nr. 30652/13.11.2019, privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2019 pentru contribuabili persoane juridice.
BILANTUL CONTABIL INCHEIAT LA 30.09.2019
LISTA contribuabililor mari care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 30.09.2019
LISTA contribuabililor mici si mijlocii care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la 30.09.2019
SITUATIE solduri societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta la data de 30.09.2019
ANUNT - publicare Proiect de Hotarare privind anularea majorarilor de intarziere pentru obligatiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local in conditiile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale
ANUNT COLECTIV - comunicare prin publicitate nr. 24459/18.09.2019, privind obligatiile de plata fata de bugetul local pe anul 2015 pentru contribuabili persoane fizice.
SITUATIA SOLDURILOR - societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta la data de 30.06.2019
LISTA - contribuabililor mici si mijlocii, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 30.06.2019
LISTA - contribuabililor mari, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 30.06.2019
ANUNT - privind scutirea de majorari pentru persoanele fizice care achita integral obligatiile fiscale restante catre Primaria Husi
BILANTUL CONTABIL INCHEIAT LA 30.06.2019
ANUNT - Primaria Municipiului Husi propune spre dezbatere publica PROIECTUL DE HOTARARE privind aprobarea scutirii de la plata a majorarilor de intarziere calculate ca urmare a neplatii la termen a obligatiilor fiscale restante datorate bugetului local de catre contribuabili - persoane fizice din Municipiul Husi, cu exceptia celor care desfasoara activitati economice (persoane fizice autorizate - asociatii familiale, cabinete individuale, persoane fizice independente, intreprinderi individuale si alte persoane fizice care obtin venituri din activitati economice)
ANUNT COLECTIV - comunicare prin publicitate nr. 17934/10.07.2019, privind obligatiile de plata fata de bugetul local pe anul 2015 pentru contribuabili persoane fizice.
ANUNT COLECTIV - comunicare prin publicitate nr. 17764/09.07.2019, privind obligatiile de plata fata de bugetul local pe anul 2018 pentru contribuabili persoane fizice si juridice.
ANUNT COLECTIV - comunicare prin publicitate nr. 17225/03.07.2019, privind obligatiile de plata fata de bugetul local pe anul 2014 pentru contribuabili persoane fizice.
ANUNT COLECTIV - pentru comunicare prin publicitate nr. 14557/04.06.2019, privind obligatiile de plata fata de bugetul local pe anul 2018 pentru contribuabili persoane fizice si juridice
- Situatia soldurilor - societati lichidate, faliment, in stari speciale pentru care s-au intocmit declaratii de creanta.
- Lista contribuabililor mici si mijlocii, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.03.2019.
- Lista contribuabililor mari, care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.03.2019.
- Hotararea nr. 146 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 si estimat pentru anii 2020-2022  - (Anexa)
- Hotararea nr. 147 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimat pentru anii 2020 - 2022 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexa)
- Hotararea nr. 132 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 - (Anexa)
PROIECTUL DE BUGET LOCAL pe anul 2019 si estimat pentru anii 2020-2022
PROIECTUL BUGETULUI de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si estimat pentru anii 2020-2022 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii.
ANUNT - Primaria Municipiului Husi propune spre dezbatere publica PROIECTUL DE HOTARARE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020
- LISTA CONTRIBUABILILOR MICI SI MIJLOCII - care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.12.2018
- LISTA CONTRIBUABILILOR MARI - care inregistreaza obligatii restante la bugetul local la data de 31.12.2018
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, defalcat pe credite - anexa 1.4, actualizata la data de 31.12.2018 - (publicat 13.02.2019) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare, actualizat la data de 31.12.2018 - (publicat 13.02.2019) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi interne, actualizat la data de 31.12.2018 - (publicat 13.02.2019) - (Detalii)
- Subregistrul datoriilor publice interne locale, actualizat la data de 31.12.2018 - (publicat 13.02.2019) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2018 - (publicat 13.02.2019) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2018 - (publicat 13.02.2019) - (Detalii)
- ANUNT COLECTIV - pentru comunicare prin publicitate nr. 3262/06.02.2019 privind obligatiile de plata fata de bugetul local pentru anul 2018 - persoane juridice
- Bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2018 

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001