Contact Conducerea Primariei Program audiente Descarcare formulare Strategia de dezvoltare a municipiului Husi Proiecte
 
Primaria Husi
Administratia publica locala
Serviciul Public Local de Asistenta Sociala
Serviciul Public Comunitar de Evidenta a persoanelor
Directia Urbanism, Administrare si Dezvoltare Locala
Compartimentul Gestionarea Resurselor Umane si a Functiilor Publice, Informatizare
Compartimentul Agricol si Cadastru
Compartimentul Autorizare Control
Serviciul Impozite si Taxe Locale

Consiliul local Husi
Componenta
Comisii de specialitate
Hotariri
Convocarea Consiliul Local in sedinte

 

INFORMATII PUBLICE DIRECTIA ECONOMICA


ANUL 2018
ANUNT COLECTIV - pentru comunicare prin publicitate nr. 27932/15.11.2018
ANEXA la Anuntul Colectiv pentru comunicare prin publicitate
PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
ANUNT COLECTIV - pentru comunicare prin publicitate nr. 27797/13.11.2018
ANEXA la Anuntul Colectiv pentru comunicare prin publicitate
PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
ANUNT COLECTIV - pentru comunicare prin publicitate nr. 27598/12.11.2018
ANEXA la Anuntul Colectiv pentru comunicare prin publicitate
PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, actualizata la data de 30.09.2018 - (publicat 05.11.2018) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare actualizat la data de 30.09.2018 - (publicat 05.11.2018) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi interne, actualizat la data de 30.09.2018 - (publicat 05.11.2018)) - (Detalii)
- Subregistrul datoriilor publice interne locale, actualizat la data de 30.09.2018 - (publicat 05.11.2018)) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 30.09.2018 - (publicat 05.11.2018) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 30.09.2018 - (publicat 02.11.2018) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la data de 30 Septembrie 2018 (publicat 24.10.2018) - (Detalii)
ANUNT COLECTIV - pentru comunicare prin publicitate nr. 21364/07.09.2018
ANEXA la Anuntul Colectiv pentru comunicare prin publicitate
PROCES-VERBAL privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
- Bilantul contabil incheiat la data de 30 Iunie 2018 (publicat 30.07.2018) - (Detalii)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.03.2018 - (publicat 14.05.2018) - (Detalii)
- Bilantul contabil incheiat la data de 31 martie 2018 (publicat 25.04.2018) - (Detalii)
PROIECTE DE HOTARARI - privind aprobarea impozitelor si taxelor locale in municipiul Husi pentru anul 2019 - (publicat 04.04.2018)
-Completare Anexa 12 - Bilant 31.12.2017 (publicat 21.02.2018)
-Indicatorii cu privire la executia bugetului local la data de 31.12.2017 - (publicat 16.02.2018) - (Detalii)
- Situatia privind serviciul datoriei publice locale, actualizata la data de 31.12.2017 - (publicat 09.02.2018) - (Detalii)
- Calculul gradului de indatorare actualizat la data de 31.12.2017 - (publicat 09.02.2018) - (Detalii)
- Subregistrul garantiilor locale pentru imprumuturi interne, actualizat la data de 31.12.2017 - (publicat 09.02.2018) - (Detalii)
- Subregistrul datoriilor publice interne locale, actualizat la data de 31.12.2017 - (publicat 09.02.2018) - (Detalii)
- Anexa nr. 3 - Situatia privind finantarea rambursabila contractata direct, fara garantia statului de Primaria Municipiului Husi la data de 31.12.2017 - (publicat 09.02.2018) - (Detalii)
Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si estimat pentru anii 2019-2021 - (Anexe)
- Proiect de hotarare - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimat pentru anii 2019-2021 al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii - (Anexe)
- Bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2017 

 

 

Informatii publice
Program audiente
Descarcare formulare
Autorizatii construire
Certificate urbanism
Anunturi publice
Contact
Legea nr. 544/2001
Buletinul informativ
Lista informatiilor de interes public
Modalitati de contestare
Model cerere solicitare informatii de interes public
Fise de evaluare Legea 544/2001